Hopp til hovedinnhold
14 articles
Hånd som legger klosser oppå hverandre.

Organisasjonsutvikling i barnehage og skole - samleside

Omslag til heftet Veiledning som arbeidsmåte

Hefte: Veiledning som arbeidsmåte

Heftet tar for seg veiledning som arbeidsmåte for å møte utfordringer i skolen, med vekt på kollegav

Avhandling: Building schools' capacity and readiness to implement school based interventions and the role of leadership in this

Tonje Constance Oterkiil ser i sin doktoravhandling nærmere på utvikling av skolers kapasitet og end

Avhandling: Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt

Pål Roland har i sin avhandling sett nærmere på utfordringer med implementering av skoleutviklingspr

Bokomslag til den nye boka "Ledelse i klasserommet".

Vellykket avslutningsseminar i CIESL-prosjektet

– Lærere som gruppe er generelt gode på emosjonell støtte og klasseromsorganisering, men det er stor

Elever sitter i et klasserom

Skolekultur

Skolekultur handler om samhandling, hva man snakker om og de sosiale spillereglene for hva som er ak

Lærer og elev snakker sammen.

Kompetanseutvikling: Opplæring av voksne fra et relasjonelt perspektiv

Forskning: Samhandling mellom barn og voksne kan forbedres når lærere får opplæring om utvikling av

Puslebrikker.

Samarbeid og partnerskap i skolen

Det er i skjæringspunktet mellom skolepraksisen og den vitenskapelige praksisen at det kan skapes ut

Tre voksne diskuterer

Implementering i skole- og barnehagekontekst

Implementering er den kompliserte konkretiseringsfasen når forskning, visjoner og ideer skal omsette

Kapasitetbygging på skolen

For at elevene skal kunne realisere sitt fulle potensial er det viktig at skolen kontinuerlig forbed

mann ved pc

Endringsarbeid på skolen

Hvordan kan du som skoleleder sammen med de ansatte på skolen gjøre et godt endringsarbeid på skolen

En gruppe voksne står rundt et bord og diskuterer. Foto: iStock

Skolen som lærende organisasjon

Kjernen i en lærende organisasjon ligger i en endring av tankesett til medlemmene i organisasjonen.

Voksne snakker sammen i et klasserom

Slik kan forskere forske på skolen

Forskere som undersøker hva som skjer på en skole eller i et klasserom bruker ofte intervju for å få

Omslag til boka Implementering

Bok: Implementering

Sammenfattende norsk litteratur om implementering har vært en mangelvare. Boka «Implementering.