Hopp til hovedinnhold
11 articles
Hånd som legger klosser oppå hverandre.

Organisasjonsutvikling i barnehage og skole - samleside

Derfor bør helsesykepleier holde til nær skolen

Den fysiske avstanden er avgjørende for hvor godt skolen og helsesykepleieren samarbeider.

Forside til heftet Mobbefritt lærer

Hefte: Mobbefritt læringsmiljø

Hvordan skape et bedre skolemiljø for alle elever?

Avhandling: Building schools' capacity and readiness to implement school based interventions and the role of leadership in this

Tonje Constance Oterkiil ser i sin doktoravhandling nærmere på utvikling av skolers kapasitet og end

Avhandling: Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt

Pål Roland har i sin avhandling sett nærmere på utfordringer med implementering av skoleutviklingspr

Læringsmiljøprosjektet – systematisk arbeid for godt læringsmiljø i barnehage og skole

De aller fleste elevene trives på skolen og har noen å være sammen med, det viser Elevundersøkelsen.

Elever sitter i et klasserom

Skolekultur

Skolekultur handler om samhandling, hva man snakker om og de sosiale spillereglene for hva som er ak

mann ved pc

Endringsarbeid på skolen

Hvordan kan du som skoleleder sammen med de ansatte på skolen gjøre et godt endringsarbeid på skolen

Leende lærer foran klassen.

Hvordan kan ledere i skolen arbeide med organisasjonsutvikling?

Skoleomfattende utviklingsarbeid krever at alle jobber mot samme mål.

Voksne snakker sammen i et klasserom

Slik kan forskere forske på skolen

Forskere som undersøker hva som skjer på en skole eller i et klasserom bruker ofte intervju for å få

Omslag til boka Implementering

Bok: Implementering

Sammenfattende norsk litteratur om implementering har vært en mangelvare. Boka «Implementering.