88 artikler

Ph.d.-utdanning ved UiS

Leger i møterom

Ph.d.-program i helse og medisin

Ph.d.-programmet i helse og medisin er knyttet til det Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS...

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger er organisert i fem forskerskoler...

Ph.d.-veileder ved UiS

Her finner du nyttig informasjon rettet mot de som er eller planlegger å bli ph.d.-veileder ved...

Dr.philos. ved Universitetet i Stavanger

Doctor philosophiae (dr. philos.) er en ikke-veiledet doktorgrad som kan tildeles akademikere som...

Intensivsykepleier

Disputaser ved UiS 2022

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2022.

«One size does not fit all»: Kompetanseutvikling av lederskap i klasserommet bør differensieres

En ny studie fra Læringsmiljøsenteret viser stor variasjon i undervisningsstøtten til elever på...

Solceller som er innebygd i tak og vegger, kan bli en effektiv strømkilde

– Det kalde klimaet i Norge er svært godt egnet for bygningsintegrerte solcellepanel, sier forsker...

Elevers tro på å mestre læringsaktiviteter i skolen er forbundet med sosiale og emosjonelle kompetanser

Spesielt interessant er det at elevenes emosjonsregulering har en klar sammenheng med mestringstro...

Regulering av ledelse og kvalitetsforbedring i sykehus

Disputas: Hvordan virker rettslig regulering av risiko inn på ledelse av...

Gangvei mot biblioteket med grønn plen og bå himmel

For deg som skriver ph.d.

Biblioteket har samlet tjenester og ressurser du ofte har bruk for i starten av prosjektet. Her...

Kjersti Lundetræ

Disputerer om lese- og regneferdigheter

Kjersti Lundetræ disputerte 15. desember 2010 for phD-graden med avhandlingen "16-24-åringers...

Marie von der Lippe

Disputerer om ungdoms forhold til religion og flerkultur

Onsdag 24. november 2010 disputerte Marie von der Lippe for avhandlingen “Youth, Religion and...

Bilde av Margrethe Jernes

Utfordringer og muligheter med databruk i barnehagen

Margrethe Jernes forsvarer doktorgradsavhandlingen sin i utdanningsvitenskap ved Universitetet i...

bilde av Ingunn-Ellingsen

Disputerer med avhandling om ungdom i fosterhjem

Ingunn Tollisen Ellingsen disputerer for ph.d. graden ved Universitetet i Stavanger 17. juni 2011...

Nina Helgevold

Å lære å kommunisere i det moderne klasserom

Universitetslektor Nina Helgevold disputerte 6. mai 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i...

Forestillingen BLÅfugl av Siri Dybwik

Rådet for kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet

RKUMV - Rådet for kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet - har ansvar for å...

Saeed Moghadam-Saman

Forskarutdanninga og samfunnets behov

Disputas: Førebur eit doktorgradsløp studentar på å arbeide utanfor akademia? Det har Saeed Moghadam...

Portrett av Inger Johanne Bergerød

Pårørande si rolle i kreftbehandling

Disputas: Sjukehusa kan heve kvaliteten i kreftomsorga dersom dei lærer av tilbakemeldingane og...

Kwadwo Atta-Owusu

Samarbeid mellom universitet og bedrifter

Disputas: Korleis samarbeider vitskaplege tilsette med næringslivet for å bidra til omstilling i...

Jonathan Muringani

Disputas om regional utvikling

Disputas: Korleis kan institusjonelle forskjellar mellom regionar forklare regional utvikling? Det...

Tone Larsen

Om brukermedvirkning, samskaping og ledelse

Disputas: Hvordan kan offentlige tjenester bedre dra nytte av kunnskap fra pasienter/brukere og...

ungdomsskole klasserom

Lærerstudenter og flerspråklige klasserom

Stadig flere norske klasserom preges av språklig og kulturelt mangfold. Wenche Elisabeth Thomassen...

forskningsetikk

Forskningsetikk ved UiS

UiS har etter forskningsetikkloven et ansvar for å sikre at forskningen ved universitetet skjer i...