45 artikler
Fakultet for utøvende kunstfag

DKU 100 - Kunstnerisk utviklingsarbeid og kritisk refleksjon
(Artistic Research and Critical Reflection)

5 studiepoeng – vår/høst - Varighet  1 semester – Stavanger/Kristiansand

Kurs

PhD skills development courses and events

Here you will find an overview of PhD skills development courses and other events related to the PhD...

Leger i møterom

Ph.d.-program i helse og medisin

Ph.d.-programmet i helse og medisin er knyttet til det Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS...

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger er organisert i fem forskerskoler...

Solnedgang med rosa blomster i forgrunn

The Greenhouse: Utlysninger

Her finner du råd om finansiering og ledige stillinger på The Greenhouse.

hånd som skriver

Emner - Ph.d. i teknologi og naturvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over ph.d.-emnene som tilbys ved Det teknisk-naturvitenskapelige...

Ph.d.-veileder ved UiS

Her finner du nyttig informasjon rettet mot de som er eller planlegger å bli ph.d.-veileder ved...

illustrasjon viser gangen i prosess for offentlig ph.d.

Offentlig sektor-ph.d. og nærings-ph.d.

Kunne du tenkt deg en doktorgrad og forskerkompetanse innenfor utdanningsvitenskap og humaniora? Har...

Disputas ved Universitetet i Stavanger

Disputasen er ph.d.-kandidatens sitt offentlige forsvar av avhandlingen sin. Dette er den...

Halvåpen bok med en rekke bokstavterninger som staver literacy.

DLV260 Literacy Studies course

The course is scheduled for 5th, 6th and 7th of May 2021. This is a tentative schedule, a more...

To unge menn og to unge kvinner står ved bord og ser inn i kamera

UiS Doctoral Community 2023

UiSDC is an academic and social forum, contributing towards a good research environment in Stavanger...

Fakultet for utøvende kunstfag

Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid

Doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid favner de tre forskningsdisiplinene musikk...

workshop rundt bordet

Kurs og emner

Det finnes ulike typer kurs for ph.d.-kandidater ved Universitetet i Stavanger.

Marte Tobro og Dominik Stelzenede

A successful first Ph.D. course on randomized controlled trials

– This course is useful for anybody interested in experimental design, says Ph.D.-student Dominik...

Opptak til ph.d.-program

Her finner du informasjon om hvordan du går frem når du skal søke opptak til et ph.d.-program ved...

Workshop

PhD course: PHD416 Randomized controlled trials in the social sciences

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences to PhD...

blyanter papir og pc

Regelverk og skjema knyttet til ph.d.-utdanning

Oversikt over regelverk, retningslinjer og skjema for bruk i ph.d.-løpet ved Universitetet i...

forskerskolen

Forskerskolen i økonomiske og administrative fag

Forskerskolen for økonomiske og administrative fag (ECOBA) utdanner forskere som studerer hvordan...

Eli Vibeke Eriksen

Doktorgradsstudenter ved Læringsmiljøsenteret

Det er støtt fleire stipendatar som arbeider med doktorgrada si ved Læringsmiljøsenteret. Her kan du...

Ph.d.-studieløpet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Er du ny stipendiat ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet? Her finner du informasjon om...

DOKTORGRAD 1-2-3

Er du ny stipendiat? Her finner du informasjon om studieløpet fra oppstart til ferdigstillelse...

Dr. philos. ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Doctor philosophiae (dr. philos.) er en ikke-veiledet doktorgrad som kan tildeles akademikere som...

Dr. philos (Ph.d.-program i samfunnsvitenskap)

Doctor philosophiae (dr. philos.) er en ikke-veiledet doktorgrad som kan tildeles akademikere som...

Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Er du ansatt i en teknologibedrift og ønsker å ta en doktorgrad ved siden av jobb? Eller jobber du...