42 artikler

Ph.d.-utdanning ved UiS

UiS har fem ph.d.-program som kvar for seg spenner over eit breitt spekter av fagområde.

Leger i møterom

Ph.d.-program i helse og medisin

Ph.d.-programmet i helse og medisin er knyttet til det Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS...

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger er organisert i fem forskerskoler...

Et møte

Har du lyst å ta en offentlig sektor-PhD med museum og bærekraft som tema?

Greenhouse senter for miljøhumaniora hjelper deg med prosjektutvikling.

phd veilederen

For ph.d.-kandidater: Verktøy og veiledning

Finn verktøya og rettleiinga du trengjer gjennom heile ph.d.-løpet.

Bilde: Doktoravhandlinger

Vil du ta ein ph.d. ved UiS?

Vurderer du å ta ein ph.d.-utdanning ved UiS? Sjå våre ledige stillingar og korleis du kan søke på...

Illustrasjon kontakt biblioteket

Kontaktinformasjon for ph.d.-administrasjonen

Finn kontaktinformasjon til dem som jobber med ph.d.-administrasjon, samt andre relevante...

Doktogradsstudentar utfor Elise Ottesen Jensens Hus saman med Eric Bettinger

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå...

hånd som skriver

Emner - Ph.d. i teknologi og naturvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over ph.d.-emnene som tilbys ved Det teknisk-naturvitenskapelige...

For ph.d.-veiledere ved UiS

Er du, eller vil du bli, veileder for ph.d.-kandidater? Se hvilket ansvar veiledere har, og hvordan...

illustrasjon viser gangen i prosess for offentlig ph.d.

Offentlig sektor-ph.d. og nærings-ph.d.

Kunne du tenkt deg en doktorgrad og forskerkompetanse innenfor utdanningsvitenskap og humaniora? Har...

Disputas ved Universitetet i Stavanger

Disputasen er ph.d.-kandidatens sitt offentlige forsvar av avhandlingen sin. Dette er den...

To unge menn og to unge kvinner står ved bord og ser inn i kamera

UiS Doctoral Community 2023

UiSDC is an academic and social forum, contributing towards a good research environment in Stavanger...

Fakultet for utøvende kunstfag

Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid

Doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid favner de tre forskningsdisiplinene musikk...

Doktorgradskandidat ved pc

14 råd for en vellykket disputas

Det offentlige forsvaret av phd-kandidatens avhandling, disputasen, er en alvorlig sak. Hvordan kan...

workshop rundt bordet

Kurs og emner

Det finnes ulike typer kurs for ph.d.-kandidater ved Universitetet i Stavanger.

Opptak til ph.d.-program

Her finner du informasjon om hvordan du går frem når du skal søke opptak til et ph.d.-program ved...

Kvalitetsarbeidet i ph.d.-utdanningene

Kvalitetssikringen av ph.d.-utdanningene følger de samme overordnede prinsippene for evaluering og...

blyanter papir og pc

Regelverk og skjema knyttet til ph.d.-utdanning

Få oversikt over regelverk, retningslinjer og skjema for bruk i ph.d.-løpet ved Universitetet i...

forskerskolen

Forskerskolen i økonomiske og administrative fag

Forskerskolen for økonomiske og administrative fag (ECOBA) utdanner forskere som studerer hvordan...

Studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik, 2018

Studentombudet ved UiS

Studentombudet bistår studenter som trenger hjelp, råd og informasjon i spørsmål som omhandler...

Eli Vibeke Eriksen

Doktorgradsstudenter ved Læringsmiljøsenteret

Det er støtt fleire stipendatar som arbeider med doktorgrada si ved Læringsmiljøsenteret. Her kan du...

Ph.d.-studieløpet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Er du ny stipendiat ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet? Her finner du informasjon om...

DOKTORGRAD 1-2-3

Er du ny stipendiat? Her finner du informasjon om studieløpet fra oppstart til ferdigstillelse...