385 artikler
Madlagården rekonstruert av Arkikon

En tur rundt vikingtidens Hafrsfjord

Voksen person går i gang med tre barn. Hun holder den ene i hånden og en annen på hofta

Skandinavisk barnehageforskning: Forskere fra Danmark, Sverige og Norge kommenterer årets rapport

Den nye NB-ECEC-rapporten omhandler barnehageforskning i Skandinavia publisert i 2021. Kartleggingen...

Bokomslag: "The Weight of Gold" av Mica Jorgenson

Greenhouse miljøhumaniorabokprater på nettet: "The Weight of Gold" av Mica Jorgenson

man. 18.03.2024

16:00-17:00

Zoom
Stjernehimmel med ulike farger

Norske forskere kan bidra til å endre Big Bang-teorien

I 2017 fikk amerikanske forskere Nobelpris for å ha observert gravitasjonsbølger fra jorda. Nå er...

To kvinner sitter sammen ved et bord med skrivebøker foran seg. Den ene kvinnen illustrerer noe med hendene for den andre

Kva er god masteroppgåve-rettleiing?

Fleire studentar skriv masteroppgåve. Kva må til for at rettleiinga av oppgåva skal bli best mogleg?

Mann spiller gitar i barnehage

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for...

En elev med Downs syndrom

Hvordan kan PP-rådgiveren bli en inkluderingsagent i skolen?

En ny doktorgrad har vært med å bidra til utvikling av en samarbeidspraksis mellom PP-tjeneste og...

Lærer står foran elever i klasserom

Holdningene til skolefravær blant skoleansatte fagpersoner

En ny, systematisk kunnskapsoversikt er den første i sitt slag som kartlegger den eksisterende...

Bokomslag: "Locusts of Power" av Samuel Dolbee

Greenhouse miljøhumaniorabokprater på nettet: "Locusts of Power" av Samuel Dolbee

man. 11.03.2024

16:00-17:00

Zoom
Hodeskalle fra skjelett som dateres til tidlig middelalder

Analyserer skjelettene i laboratoriet

Etter flere år med utgravninger er nå første del av Future Past-prosjektet unnagjort. Fremover skal...

Illustrasjon av kjernen til en nøytronstjerne

Nytt bevis for kvarkstoffkjerner i nøytronstjerner

Forskere ved Universitetet i Stavanger er nå ett steg nærmere å finne ut hva som finnes i kjernen av...

tenåringer i bibliotek

Likestilling som tema i samfunnsfag

Hvordan kommer likestilling som samfunnsverdi og likestillingsrelaterte tema til uttrykk i...

Voksen og barn i barnehage.

Bruk av CLASS i barnehagen førte til økt samspillskvalitet

Samspillskvaliteten mellom barna og de ansatte i barnehagen økte ved bruk av observasjonsverktøyet...

Cover

Boklansering - Arkeologiske fortellinger om migrasjon

Førsteamanuensis i arkeologi, Astrid J. Nyland, ved Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger...

Lærer og elev i munter samtale over en pc. En annen elev sitter med ryggen til og konsentrerer seg.

Dykkar inn i implementeringa av undervisningsopplegget ROBUST

I si doktorgrad undersøkjer Jeanette Halvorsen om undervisningsopplegget ROBUST har vorte...

Jente som sitter ved en pult i et klasserom får tildelt et ark av læreren

Fordelar og ulemper med å droppe karakterar

Vil eit dempa karakterpress skape mindre stressa og meir motiverte elevar og studentar? Forskinga...

Bilde av barn som leker sammen i en barnehage.

God selvregulering hos barn kan avgjøre hvilke liv de får

God selvregulering kan ikke bare gjøre hverdagen bedre for barna. Det kan også ha noe å si for...

Skjelleter fra Domkirke-utgravingen

Utgraving ved Domkirken: Hva fant arkeologene?

Se video av hva arkeologene fant under utgravingen utenfor Stavanger Domkirke i år.

Kvinnelig sykepleier i hvit uniform kobler oksygenmåler på mannlig pasient som ligger i sykehusseng.

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere...

Nye doktorer på årsfesten 2023

Dette har dei nye doktorane forska på

Konstruksjon av havvind-turbinar, KI-teknologi, utvikling i det tidlege universet, forebygging av...

Konservator Bettina Ebert i Stavanger Domkirke

Bettina Ebert har fått åtte millioner til å forske på middelalderlim

Konservator Bettina Ebert ved Arkeologisk museum er tildelt åtte millioner fra Norges Forskningsråd...

Gullskatten

Rennesøy-skatten og tolkningen av folkevandringstidens gullbrakteater

Av professor i arkeologi Sigmund Oehrl ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Mann som gestikulerer med hendene på en scene

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker»...

Operasjonssykepleiere

Bevar kompetansen i helsevesenet!

Rekruttering av mer helsepersonell er ikke nok. Hvordan få syke helsearbeidere på jobb igjen, og...