Hopp til hovedinnhold
11 artikler
Modell av strategien til UiS fram mot 2030

Strategi 2030 for Universitetet i Stavanger

Vi skal vere eit ope og innovativt universitet med høg kvalitet i utdanning, forsking og kunstnarisk

UiS er medlem i Etisk handel

UiS har ein handlingsplan for etisk handel og rapporterer årleg til Etisk handel Noreg om framdrifta

Berekraft, etikk, varsling og samfunnsansvar

Universitetet i Stavanger skal bidra til å løyse dei store samfunnsutfordringane i vår tid og opptre

ECIU logo blå bakgrunn

ECIU University: Vårt europeiske universitet

UiS er med i ECIU University, hvor studenter og forskere samarbeider med arbeidslivet for å løse ree

UniPed pa UiS

UniPed – universitetspedagogisk arbeid

UiS har høge ambisjonar for læringsmiljø og undervisningskvalitet.

Løvetann

Strategi for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2021-2030

Strategi 2021-2030 for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er forankret i Universitetet i Stava

Klaus Mohn og Eimund Nygaard tar hverandre i hånden ved et styrebord med to signerte ark foran seg.

Lyse bidrar med 50 millioner kroner til UiS-samarbeid

En ny samarbeidsavtale mellom Lyse og UiS skal bidra til å sette fart på elektrifiseringen av samfun

Illustrasjon campusutviklingsplan

Sjå korleis Ullandhaug campus skal bli grønare!

Universitetet i Stavanger tenkjer grønt og har store planar for korleis morgondagens universitet ska

Alejandro Escalona, Ola Borten Moe og Merete Vadla Madland

UiS får senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser

Universitetet i Stavanger har fått tildelt Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiress

Fakultet for utøvende kunstfag, campus Bjergsted

Fakultetsstrategien for 2021 - 2030 er vedtatt

Strategi 2021 - 2030 for Fakultet for utøvende kunstfag ble vedtatt på fakultetets styremøte 9.

mann på lab

UiS med i fire Senter for forskningsdrevet innovasjon

UiS er partner i fire nye innovasjonssentre.