Hopp til hovedinnhold
39 articles
Barn og voksne som leker med såpebobler i en park.

Psykisk helse og livsmestring - samleside

Fem elever sitter sammen med Kjersti Tharaldsen i et klasserom. De har samlet stolene foran tavla, og sitter med lukkede øyne mens de øver på oppmerksomt nærvær.

Balanse i livet

Livsmestring er et begrep som lærere må forholde seg til.

En gruppe smilende ungdommer står etter hverandre ved en skaprekke på en skole.

Finnes det noe som heter sårbare barn?

Blogg: Et annerledes år teller sine siste dager.

Omslag til boka Psykisk helse i skolen

Bok: Psykisk helse i skolen

Redaktørene bak boka "Psykisk helse i skolen" er professor Edvin Bru, professor Ella Cosmo

Koronaviruset

Råd til barnehager, skoler og foresatte i forbindelse med koronapandemien

Utbruddet av Covid-19 har påvirket alle deler av samfunnet, også barnehager og skoler.

synapse lab

U-Say: Shaping Students’ Learning Expectations

Inspired by the growth mindset research in psychology, this project hypothesize that there is system

Sliten lærer som sitter med en bunke bøker og pc foran seg og holder hånden foran halve ansiktet.

Hvordan unngå stress i klasserommet?

Klarer læreren å være en god leder i klasserommet og samtidig ha tro på seg selv, kan hun unngå å bl

Bok: Skolefravær, risikofaktorer og tiltak

Skoler rapporterer om økt skolefravær, og frafallet i videregående skole er fortsatt høyt.

Omslag til boka Stress og mestring i skolen fra Fagbokforlaget

10 tips til hvordan du kan håndtere stress blant elevene

Slik kan lærere hjelpe skoleelever med å takle stress og prestasjonsangst.

Jente ligger i sengen og leser på mobilen.

Hvorfor unngår noen elever skolen?

En del elever er fortsatt hjemme selv om skolene har åpnet igjen. Hvorfor er det slik?

Tomt klasserom.

Hva kan lærere og foresatte gjøre når eleven ikke møter opp på skolen?

– Har eleven din skolevegring, vil foreldrene ofte være bekymret lenge før deg som lærer, sier ekspe

– Vi vet ikke hvor stort problemet med skolefravær egentlig er

Trude Havik etterlyser et nasjonalt registreringssystem for å få en god oversikt over elevenes fravæ

Ti råd mot skolevegring

Strever du med å få barnet ditt på skolen?

elever snakker i gruppe

Embarrassing conversations may enhance the well-being and motivation of teens

Talking with their classmates about topics that are relevant to their everyday life, can give teenag

Avhandling: Adolescent depression, school engagement and social functioning

Margit Garvik ser i sin avhandling på effekten av et gruppebasert tiltak for ungdom med mild til mod

Avhandling: Pupil aggressiveness, teacher authority, and disruptive classroom behaviour

Grete Vaaland Sørensen ser i sin avhandling på aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinp

Avhandling: School non-attendance: A study of the role of school factors in school refusal

Trude Havik ser i sin doktorgradsavhandling på hvordan forhold i skolen påvirker skolevegring.

Hefte: Emosjonelle vansker

Heftet setter fokus på hva voksne i skolen kan gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket a

En lærer og en elev ser i en bok sammen.

Bry deg – sammen mot mobbing

Bry deg!

Voksen og barn snakker sammen i sofa.

10 tips til samtaler om korona

Psykologspesialist Klara Øverland har 10 tips til hvordan vi kan snakke med barn og unge om korona,

Gutt sitter alene ute.

Angst og depresjon hos skoleelever

Hvilke kjennetegn gir depresjon hos barn og unge?

To personer holder hender

Psykisk helse og psykiske lidelser

Alle har en psykisk helse, på lik linje med sin fysiske helse.

Gutt sitter i sen stol.

Skolevegring: Hva kan lærere og foresatte gjøre?

En elev med skolevegring klarer ikke å gå på skolen, selv om han eller hun gjerne vil.

20 millioner til forskning om livsmestring

Forskningsprosjektet «Resilient» har som mål å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskole