Hopp til hovedinnhold
13 articles
Barn og voksne som leker med såpebobler i en park.

Psykisk helse og livsmestring - samleside

En gruppe smilende ungdommer står etter hverandre ved en skaprekke på en skole.

Finnes det noe som heter sårbare barn?

Blogg: Et annerledes år teller sine siste dager.

Koronaviruset

Råd til barnehager, skoler og foresatte i forbindelse med koronapandemien

Utbruddet av Covid-19 har påvirket alle deler av samfunnet, også barnehager og skoler.

Voksen og barn snakker sammen i sofa.

10 tips til samtaler om korona

Psykologspesialist Klara Øverland har 10 tips til hvordan vi kan snakke med barn og unge om korona,

Hvem er de sårbare barna?

Det er en stor gruppe barn der ute nå som ikke har trygge nok hjemme og venneforhold.

Avhandling: Children of divorce in daycare

Klara Øverland har i sin doktorgrad sett nærmere på barnehageansattes erfaringer med barn som opplev

Bok om livsmestring og livsglede i barnehagen

Ord som mestring, fryd og begeistring står sentralt i boka «Livsmestring og livsglede i barnehagen».

«Jeg vet» - nettressurs om vold, mobbing og overgrep

En nettressurs skal gi barn informasjon om hva det vil si å bli utsatt for vold, mobbing, seksuelt m

Barn i krise

Hvordan kan ansatte i barnehage og skole hjelpe barn i krise?

Små barns opplevelse av samlivsbrudd

Hvordan kan de ansatte i barnehagen hjelpe barn som opplever at foreldrene flytter fra hverandre?

Psykisk helse i barnehagen

Alle har en psykisk helse. Den kan være god eller mindre god. Det gjelder også små barn.

Livsmestring i barnehagen

Livsmestring som begrep har fått økt aktualitet i barnehage og skole, og begrepet livsmestring ble f

Har laget nettside som kan hjelpe barn å snakke om tanker og følelser

Bruk av visuelle verktøy kan være en god måte å hjelpe traumatiserte barn eller barn med lite språk