Hopp til hovedinnhold
26 articles
Biologisk kjemi partikler

Biologisk kjemi – bachelor

I en verden hvor befolkningen øker drastisk står vi overfor store utfordringer.

Kjemi og miljø bachelor

Kjemi er spesielt viktig for å finne løsninger på fremtidens miljøutfordringer.

Matematikk og fysikk - 5-årig master

Matematiske og fysiske modeller beskriver alt fra kosmos til tekniske anvendelser.

En student studerer ved et bord, mens en annen student studerer i en av tankene i Dataverkstedet

Forkurs for ingeniører

Vil du bli ingeniør, men mangler formell kompetanse i ett eller flere fag?

Matematikkundervisning

Realfagskurs helårig

Har du generell studiekompetanse, men mangler spesielle opptakskrav til ingeniør eller realfagsstudi

Realfagskurs

Realfagskurs halvårig

Vil du bli ingeniør og har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og/eller i

Regine Haugland. Foto: Kjersti Riiber

Biologisk kjemi – master

Ønsker du å forstå biokjemiske prosesser i levende organismer?

Matematikk og fysikk - Ben David Normann ser mot stjernene

Matematikk og fysikk, master 2 år

Fysikk og matematikk danner basis for all teknologisk utvikling.

Kvinne og mann står sammen foran en tavle med matematikk på.

Lektorutdanning for trinn 8–13 i realfag

Er du nysgjerrig og interessert i hvordan alt henger sammen? Liker du å formidle?

Matematikk og fysikk - Ben David Normann ser mot stjernene

Matematikk - Årsstudium

Synes du matematikk er spennende og morsomt? Har du en spesiell interesse for tall?

Advanced energy conversion technologies

Advanced energy conversion technologies E-PET640

This new online course provides you with deeper knowledge about the challenges of the energy transit

Illustrasjon database, dataskjerm, filer som er lagret og hentes fram

Semantic technologies E-MDS100

This new online course gives an introduction to the most important semantic technologies with the ai

Data Science

Introduction to Data Science E-DAT540

This new online course enables you to become familiar with basic tools and processes used in Data Sc

To store bord står foran en av tankene i Dataverkstedet

Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Her finner du informasjon om det å skrive bachelor- og masteroppgave som det er viktig at du setter

Matematikk - Partikkelfysikk med Inge Christ og Nils Henrik Kolnes

Interessert i partikkelfysikk?

Sammen med leder av skolelaboratoriet i realfag ved UiS, Inge Christ, viser overingeniør i fysikk, N

matematikk - Nøytronstjerne

Fant missing link i velbrukt fysikk-modell

Etter at modellen – som brukes for å måle massen til protoner og nøytroner – er blitt brukt av astro

Anders Holen - Fotballspillere løper mer når de vinner

Fotballspillere løper mer når de vinner

Viking-spillerne løp 600 meter lengre i kamper de vant sammenlignet med kamper laget tapte.

Alumniportrett: Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina R

KIS - Kjemi i Stavanger

KIS er linjeforeningen for deg som studerer bachelor eller master i Kjemi og miljø, biologisk kjemi

Vi vil trenge en ny yrkesvei: «Romfartsingeniør», sier Anders Tranberg, professor i teoretisk fysikk.

Framtidens yrker: Romfartsingeniør

– Etter hvert som menneskeheten beveger seg mer bortenfor vår egen klode, vil vi trenge en ny yrkesv

Framtidens yrker

Framtidens yrker

Verden er alltid i endring. Hvilke yrker blir det behov for i framtiden?

Sigbjørn Hervik (veileder) og Ben David Normann løser universets gåter med formler på grønn tavle

Institutt for matematikk og fysikk

Institutt for matematikk og fysikk (IMF) driv med forsking og undervising innanfor dei naturvitskapl

Malawi master teaching mathematics

UiS bidrar til betre matematikkundervisning i Malawi

Tilfeldigheiter gjorde at Arne Jakobsen søkte NORAD om støtte til eit matematikkprosjekt i Malawi.

Fotografi av stjernetåke

Digital realfagsturné

12 vidaregåande skular har fått skreddarsydde opplegg i matematikk, fysikk og statistikk.

Smittetrendanalyse korona

Statistikere ved UiS utviklet smittetrendanalyse

Stavanger Aftenblads koronaoversikt har fått statistikk utviklet ved UiS.

John-Sigvald Njau, student  kjemi og miljø

Heia John-Sigvard!

Miljøteknologistudenten John-Sigvard vil jobbe med bærekraftige løsninger i energibransjen.