26 artikler
Logo til geometrigruppa ved UiS

Geometri og analyse

Gruppa driv med forsking innan algebraisk geometri, kompleks analyse og geometri, matematiske...

Illustrasjonsfoto av en haug med terninger

Derfor må du kunne statistikk

Kan vi si at Jan er et typisk forbryternavn fordi det er det vanligste navnet på dømte? Lever du...

Neutron star, Pulsar 3d illustration

I kjernen av en nøytronstjerne

Hvordan kan den etablerte teorien om partikkelfysikk, den såkalte standardmodellen, brukes til å...

Professor Magne Sydnes og stipendiat Vebjørn Eikemo på laboratoriet

Bryter ned kjemikalier og antibiotika raskere med lys

Bakterier som er resistent mot antibiotika er beregnet å ta livet av 10 millioner mennesker innen...

Person med PC i fanget

Fagside for teknisk-naturvitenskapelige fag

Bruk biblioteket til å finne vitenskapelige og fagrelevante kilder for studier og forskning, og få...

Algoritme, data. Foto: Shutterstock

Betre algoritmer med enklare metodikk

Berent Lunde har undersøkt ei svært populær maskinlæringsalgoritme i sin doktorgrad. No er algoritma...

Christer Helleland. Foto: Kjersti Riiber

Disputas om matematiske strukturer

Christer Helleland disputerte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (UiS) 9. september 2020.

Qian Zhang

Doktorgrad om nye kinetiske hydratinhibitorer for olje- og gassindustrien

Qian Zhang har i sitt doktorgradsarbeid sett nærmere på egenskapene til ulike kinetiske...

Diamantlinser for røntgenoptikk

Qiuyuan Zhang har sett nærmere på en-krystalls diamantlinser, og hvorfor disse fungerer så godt i...

Gunhild Fjeld

Hvordan utnytter kreftceller næringsstoffer i kroppen?

Gunhild Fjeld har forsvart sin doktoravhandling i kjemi og biovitenskap ved Universitetet i...

Rensing av avløpsvann og produksjon av fornybar energi

Valeri Aristide Razafimanantsoa har forsvart sin doktoravhandling i kjemi og biovitenskap ved...

Hvordan beregne råvarepriser?

Kjartan Kloster Osmundsen har undersøkt hvordan matematisk statistikk og programmering kan gjøre det...

Formler på en hvit tavle

Kompleks og harmonisk analyse

Forskingsfeltet Kompleks analyse fokuserer på studium av kalkulus som involverer komplekse tal.

Grafikk av fargerike stråler og prikker på svart bakgrunn

Materialfysikk

Forskingsaktivitetane i materialfysikk-gruppa har fokus på strukturen og dynamikken til nye...

Fotografi av stjernetåke

Matematisk fysikk

I breiaste forstand kan matematisk fysikk tolkast som bruk av strenge matematiske metodar til...

Bilde av partikkelaksellerator i CERN-tunnelen

Teoretisk subatomær fysikk og kosmologi

Subatomær fysikk og kosmologi dekkjer partikkel- og kjernefysikk, astropartikkelfysikk, Big Bang...

Illustrasjonsfoto av en haug med terninger

Matematisk statistikk

Gruppa innanfor matematisk statistikk konsentrerer seg om følgjande forskingsfelt:

Illustrasjon av algebraisk geometri

Algebraisk geometri

Algebraisk geometri er ein del av matematikken som klassisk er vigd studiet av løysingsmengdene til...

Forsking innanfor matematikk og fysikk

UiS har seks forskargrupper på området matematikk og fysikk, som alle høyrer til Institutt for...

Mikroskop på laboratorium

Forsking i kjemi, miljø og biologiske vitskapar

Våre forskingsgrupper studerer menneske, dyr, planter og miljø på ein tverrfagleg måte.

Blått illustrasjonsbilde av en hjerne i ett hode, omgitt av tall og geometriske former og linjer.

Hvordan foregår tenkning, og hvordan er den knyttet til atferd?

På Kognitiv lab får realfag en naturlig møteplass med helsefag, psykologi og andre fagområder som...

Ph.d.-program i teknologi og naturvitenskap

Doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved Universitetet i Stavanger består av fem...

Portrettfoto av Bereke Kairanov

Disputas om riftmarginer i Barentshavet

Bereke Kairanov (33) bruker undergrunnsdata for å forstå den strukturelle oppbygginga av jordskorpa...

Forskere på DNA-skader

Viktig funn om DNA-skader

En forskergruppe basert på UiS kaster nytt lys på hvordan enzymer i kroppen forsøker å forhindre...