22 artikler

Ph.d.-utdanning ved UiS

En gruppe forskere står på en plen.

Deltar i forskerskole for hydrogen

HySchool, en forskerskole som skal utdanne doktorgradsstudenter innen hydrogen, ble nylig lansert...

Her fra Greenhouse biblioteket i Hulda Garborgs hus

Forskerskolen NoRS-EH

NoRS-EH er et tverrfaglige initiativ for å styrke norsk humaniora sitt bidrag til miljøforskning og...

logo PROFRES

PROFRES

Den tverrfaglige og tverrprofesjonelle forskerskolen for praksisnær forskning

forskerskolen

Forskerskolen i økonomiske og administrative fag

Forskerskolen for økonomiske og administrative fag (ECOBA) utdanner forskere som studerer hvordan...

Midveisevaluering

Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater på ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap skal gjennomføre midtveisevaluering.

bedømmelse

Bedømmelse av avhandlingen

Den sakkyndige komiteen skal vurdere avhandlingen og avgi skriftlig og begrunnet innstilling til...

Ein gjeng kvinner står samla rundt ein utstillingsmonter på Stavanger museum

Miljøfortellingar som engasjerer

Ein internasjonal sommarskule innan miljøhumaniora har samla doktorgradsstudentar frå heile verda i...

En gruppe på rundt 20 personer stilt opp på plenen utenfor EOJ hus

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural...

Doktogradsstudentar utfor Elise Ottesen Jensens Hus saman med Eric Bettinger

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå...

Professor Magne Mogstad underviser en gruppe studenter

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i...

PhD course in randomized controlled trials in the social sciences, September 2022

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences (PHD416)...

PhD course in Econometrics with Professor Magne Mogstad in August 2022

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to...

Andreas Østbø Fidjeland. Foto: UiS/Marie von Krogh

Hvordan forberedes barnehagebarn og elever på skole og utdanningsvalg?

Andreas Østbø Fidjeland har undersøkt hvordan barn og elever forberedes og velger i overganger...

Bildet viser logoen til forskerskolen PROFRES.

Forskerskolen PROFRES 2.0 får 16 millioner fra Norges forskningsråd

Forskerskolen PROFRES 2.0 ledes av UiS og er en av 12 nye nasjonale forskerskoler som har fått...

Forskerskole NORCHILD

Ny nasjonal forskerskole på barnehagefeltet

Norges forskningsråd har bevilget 192 millioner kroner til 12 nye nasjonale forskerskoler, blant...

PhD course in Econometrics with Professor of Economics Magne Mogstad, University of Chicago

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to...

PhD course: Learn to conduct randomized experiments

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences to PhD...

PhD course: Learn to conduct randomized experiments

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences to PhD...

Dr. David Yeager

PhD course: Design of Effective Behavioral Interventions

The University of Stavanger Business School is happy to offer the course "Design of Effective...

Effekten av medelever og tankesett

En lærer som har et mer lærende tankesett siste året på ungdomsskolen, ser ut til å ha en positiv...

Setter prislapp på naturen

Hvilke miljøverdier går tapt for det norske samfunnet hvis jærstrendene eller Lofoten forringes? Det...