5 artikler
Kjøretøykontroll på Svinesund

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelor

Som toller utgjør du en konkret forskjell for samfunnet. Hver dag.

tre personer går sammen nedover en gang med glassvinduer på hver side.

Byplanlegging og samfunnssikkerhet – bachelor

Vil du planlegge og forme sikker byutvikling med bærekraftige løsninger? Da er dette studiet for deg

Brannmenn som slukker en brann

Samfunnssikkerhet - master 2 år

Som student på master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger får du kunnskap om hva som

Brannmenn som slukker en brann

Risk Analysis – master 2 år

Bli risikoekspert i en tid hvor terrorisme, pandemi, klimaendringer og komplekse teknologiske

Lotte Hansen, kommende student ved tollstudiet

Lotte kom inn på tollstudiet

Lotte Hansen er en av studentene som starter på en bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll til...