23 artikler
økonomi og administrasjon master

Økonomi og administrasjon – bachelor

Vil du studere i en av de viktigste regionene for verdiskaping i Norge og fag som gir deg mange

Sosiologi bachelor, illustrasjonsfoto. Studenter på campus

Sosiologi - bachelor

Sosiologi er vitenskapen om hvordan sosiale, kulturelle og økonomiske prosesser binder mennesker

Illustrasjonsfoto ednringsledelse

Endringsledelse - master 2 år

Studiet i endringsledelse handler om hvordan vi kan forstå og påvirke endringsprosesser innenfor

Energi, miljø og samfunn, master

Energi, miljø og samfunn - master 2 år

Master i Energi, miljø og samfunn gir deg verktøyene de trenger til å forstå hvordan samfunnet

Linjeforeningen til statsvitenskap på reise

Statsvitenskap - bachelor

Dykk ned i politikkens kjerne med vår bachelor i statsvitenskap. Utforsk samfunnets kompleksiteter

To studenter jobber sammen på en pc

Digitale samfunn og sosiale transformasjoner - master 2 år

Digitaliseringen av samfunnet skaper et behov for samfunnsvitere med spisset kunnskap om hvordan

Emmir logo

European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR)

EMMIR er et masterprogram i migrasjon og interkulturelle relasjoner. Programmet er støttet av EU, og

Kjøretøykontroll på Svinesund

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelor

Som toller utgjør du en konkret forskjell for samfunnet. Hver dag.

Brannmenn som slukker en brann

Samfunnssikkerhet - master 2 år

Som student på master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger får du kunnskap om hva som

Studenter i klasserom

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er...

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring...

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger er organisert i fem forskerskoler...

Undervisning

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon...

Terror

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til...

isfjell

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant...

brannmenn

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Emnet tar for seg beredskapsplanleggingsprosessen med hovedvekt på beredskapsanalyse og utarbeidelse...

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Studentane Leonie Schiffgen og Ásdís Jóna Marteinsdóttir står saman med Arild Michelsen og Ann-Karin Tennås Holmen.

– Bru mellom utdanning og arbeidsliv

Dei første sosiologi- og statsvitskapstudentane har hatt praksis med gode erfaringar. Nå får nye...

Minor in Gender Studies - Fordypning

Nå kan du ta en minor i kjønnsstudier ved UiS. I minoren blir aktuelle spørsmål om makt...

Innfører praksis i statsvitenskap og sosiologi

For første gang noensinne kan statsvitenskaps- og sosiologistudenter gå ut i praksis under studiene...

Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse E-MRSMAS

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring...

Frå venstre Amalie Skaiå Larsen, Maria Aasbø, Iselin Nybø, Johanna Holmes, Ann Karin Tennås Holmen, Jan Erik Jacobsen og Turid Borgen.

Gav statsråden råd om praksis i utdanninga

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø vil knyte studentar og arbeidsliv tettare saman...

Risikoanalyse E-MRS650

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan...