Hopp til hovedinnhold
52 articles

Fagside for teknisk-naturvitenskaplige fag

Bruk biblioteket til å finne litteratur og få tips til oppgaveskrivingen for deg som studerer teknis

KATS Tone Iversen

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert ti

Borerigg. Foto: Shutterstock

EMSAFE (Employee voice and safety at work in a time of scarcity)

Hvordan påvirkes arbeidstakermedvirkningen ved nedbemanning og omstilling?

KATS logo

Prosjektbeskrivelse: Kapasitetsløft tunnelsikkerhet

Kapasitetsløftet for tunnelsikkerhet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og f

Bilde: Illustrasjon av publikasjoner

Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS): Publikasjoner

KATS-forskerne publiserer en rekke forskningsartikler og rapporter.

Bilde: Doktoravhandlinger

Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS): PhD-prosjekter

For å heve tunnelsikkerhetsnæringens forskningskompetanse og forskningsdrevet innovasjon, er en sent

Tunnel

Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS): Studentprosjekter

Her er en oversikt over pågående prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver relatert til KATS.

Beredskapskonferanse på UiS 13. november 2014 i Ellen og Axel Lunds hus. Foto: Silje Stangeland

Beredskapskonferansen 2021

En årlig konferanse om samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren.

Hvordan balansere verdiskaping og risiko?

Hvordan kan vi oppnå en hensiktsmessig balanse mellom å skape verdier og utvikling på den ene siden,

Muhammad Yahya

Dynamikken i råvaremarkeder

Muhammad Yahya har forsvart sin doktoravhandling i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universite

En mann sitter bøyd og jobber med noe på utgravingssted.

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene.

Hvordan påvirker nabolaget livskvaliteten din?

Ana Llopis Alvarez har undersøkt hvordan boforhold påvirker hvor godt vi har det.

Reidar Staupe-Delgado

Doktorgrad om krypande kriser

Reidar Staupe-Delgado har forska på korleis krypande kriser kan handterast betre.

Brannmenn som slukker en brann

ROADMAP – European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

Vindmøller sett gjennom skylag fra lufta

RISKSEC 2.0

Internasjonal og nasjonal politikk omfatter i dag en rekke tiltak og planer for klimatilpasning.

Claudia Morsut. Foto: Mari Løvås

ISØP-forskere tildelt EU-prosjekt

Claudia Morsut og Bjørn Ivar Kruke ble nylig tildelt 40.000 euro til å forske på beste praksis for k

Samfunnssikkerhetskonferansen 2020 blei opna av rektor Klaus Mohn

Samfunnssikkerhetskonferansen

UTSATT TIL 2022: En konferanse om samfunnssikkerhetsforskning, beredskap, krisehåndtering, risiko og

Blått illustrasjonsbilde av en hjerne i ett hode, omgitt av tall og geometriske former og linjer.

Hvordan foregår tenkning, og hvordan er den knyttet til atferd?

På Kognitiv lab får realfag en naturlig møteplass med helsefag, psykologi og andre fagområder som st

Urban Risk Manager

Framtidens yrker: Urban Risk Manager

– I 2050 kan vi ha en situasjon der 80-90 prosent av verdens befolkning lever i byer.

Anja Dalgaard Nielsen på talerstolen

- Ekstremisme må førebyggast lokalt

Mange etterlyser nasjonale tiltak mot radikalisering av valdelege ekstremistar.

Informasjonsplakat om smittevern under COVID-19-pandemien.

Bedre risikokommunikasjon under pandemier

Forskningsprosjektet PAN-FIGHT studerer risiko-kommunikasjon i pandemier.

Bilde av tunnel for biler

Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS)

Kapasitetsløftet for tunnelsikkerhet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og f

Mann i dress med stresskoffert går på stram line høyt mellom to bygninger

Risikostyring og samfunnssikkerhet

Hvordan skal vi forstå og styre risiko, og hvordan kan samfunnet ha best mulig beredskap for å begre

Steinar Henriksen

Disputas om politiet sin bruk av skytevåpen

Politiet ventar som regel med å skyte til ein truande situasjon har utvikla seg til eit angrep, og d

Martin M. Sjøen

Disputas om førebygging av radikalisering i skulen

I doktorgradsprosjektet sitt har Martin M.

Cato Hemmingby

Disputas om kva mål terroristar vel

Cato Hemmingby, forskar ved Politihøgskolen, har studert terroristar sitt val av mål og kva som påve

Sju hender møtes

Vil bygge meir motstandsdyktige samfunn

BuildERS-prosjektet ønskjer å gjere samfunn betre førebudd på katastrofar.

KATS logo

KATS fortsetter å styrke tunnelsikkerhetsarbeidet til 2024

I desember 2020 annonserte Norges Forskningsråd (NFR) at KATS får videreføring og bevilgning til å g