14 artikler
Illustrasjon batteri- og energiteknologi

Grøn omstilling UiS

Den felles retninga til Universitetet i Stavanger er prega av ansvaret for berekraftig omstilling...

Modell av strategien til UiS fram mot 2030

Strategi 2030 for Universitetet i Stavanger

Vi skal vere eit ope og innovativt universitet med høg kvalitet i utdanning, forsking og kunstnarisk...

UiS logo blå bakgrunn hvit tekst

Overordna handlingsplanar

På denne sida finn du ei oversikt over institusjonelle handlingsplanar for UiS.

UiS er medlem i Etisk handel

UiS har ein handlingsplan for etisk handel og rapporterer årleg til Etisk handel Noreg om framdrifta...

Berekraft, etikk, varsling og samfunnsansvar

Universitetet i Stavanger skal bidra til å løyse dei store samfunnsutfordringane i vår tid og opptre...

UniPed pa UiS

UniPed - Universitetspedagogisk arbeid

UniPed er en enhet ved Universitetet i Stavanger (UiS) som har som mål å oppnå utmerking i utdanning...

bjergsted, musikklærer

Karriere- og kompetanseutvikling

Et av universitetets strategiske målsettinger er å være en åpen, brukerorientert og lærende...

Løvetann

Strategi for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2021-2030

Strategi 2021-2030 for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er forankret i Universitetet i...

SiS kafe i Arne Rettedals hus, UiS

Hva har SiS kafé gjort for å minske matsvinn?

Når maten ender i søpla, kaster vi bort ressursene som trengs for å lage den: land, vann, energi og...

Klaus Mohn og Eimund Nygaard tar hverandre i hånden ved et styrebord med to signerte ark foran seg.

Lyse bidrar med 50 millioner kroner til UiS-samarbeid

En ny samarbeidsavtale mellom Lyse og UiS skal bidra til å sette fart på elektrifiseringen av...

Illustrasjon campusutviklingsplan

Sjå korleis Ullandhaug campus skal bli grønare!

Universitetet i Stavanger tenkjer grønt og har store planar for korleis morgondagens universitet...

Alejandro Escalona, Ola Borten Moe og Merete Vadla Madland

UiS får senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser

Universitetet i Stavanger har fått tildelt Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av...

Fakultet for utøvende kunstfag, campus Bjergsted

Fakultetsstrategien for 2021 - 2030 er vedtatt

Strategi 2021 - 2030 for Fakultet for utøvende kunstfag ble vedtatt på fakultetets styremøte 9. mars...

mann på lab

UiS med i fire Senter for forskningsdrevet innovasjon

UiS er partner i fire nye innovasjonssentre. Dermed blir det mer forskning og utvikling innenfor...