43 artikler
Forskergruppen SHARE

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskergruppen SHARE

Om SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskningssenteret SHARE utgjør landets fremste fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helse- og...

Vi trenger samspill for et sikrere helsesystem

Felles forskning på små og store prosjekter hver eneste dag – lokalt, regionalt, nasjonalt og...

En kvinne lukter på en mandarin

Hvordan kan du ha normal lukte­sans når du mistenker tann­legen for å røyke på kontoret?

Målet med Annelin Espetvedts doktorgradsarbeid er å få et klarere bilde av hvordan endringer i...

Telemedisin

Forholdet mellom resiliens og mestringstro blant helsepersonell

En ny studie har undersøkt forholdet mellom resiliens og mestringstro blant helsepersonell i...

Kvinne kommuniserer med helsepersonell via videokonsultasjon

Mestringstro blir avgjørende i effektiviseringen av helsevesenet

«Hvordan fremmer man mestringstro? En må kjenne til mekanismene som skaper mestringstro og se på...

Kvinnelig sykepleier i hvit uniform kobler oksygenmåler på mannlig pasient som ligger i sykehusseng.

Effekten av heltidskultur på kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskere ved SHARE har sett på hvilke faktorer som har en negativ eller positiv effekt på kvalitet...

Illustrasjon av en ryggrad

Pasientsikkerhet i behandling av muskel- og skjelettlidelser

Formålet med denne studien er å beskrive og utforske pasientsikkerhet i praksisen til autorisert...

Fem doktorer snakker sammen

Da legen ba en kollega om hjelp med en dårlig pasient, fikk hun kjeft

Sykepleiere og yngre leger vegrer seg for å be om hjelp. Nå vet vi mer om hvordan det kan snus.

Tre helsearbeidarar ved operasjonsbordet.

Leger må ta ansvar når pasienter blir skadet

Det er menneskelig å feile, men leger må ta ansvar når pasienter blir skadet. Vi er avhengig av at...

Hjemmesykepleier i blå uniform snakker i telefon mens hun ser på pasienten sin

Hva kan man lære av brukerinvolvering i forskning?

Ny studie deler strategier og erfaringer lært fra brukerinvolvering i forskning innen ledelse av...

Tilpassningsdyktighet

Hva er viktig for å sikre resiliens?

Studien viser at 10 ulike kapasiteter er viktige for å sikre resiliens på tvers av ulike...

Ellinor Haukland pasientsikkerhetsdagen på UiS

Pasientsikkerhetsdag på UiS

Denne uken hadde forskere i SHARE pasientsikkerhetsdag for kreftsykepleierutdanningen på UiS.

To barn sett bakfra ute i naturen.

Tilsynsfaglig praksis i barnevern

Forskning på landsomfattende tilsyn med barneverntjenestenes oppfølging av barn i fosterhjem i 2022...

Forskergruppen SHARE

Partnere i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskningssenteret SHARE er ledet av Universitetet i Stavanger. NTNU Gjøvik er...

Forskergruppen SHARE

Forskere ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Våre forskere har lang erfaring fra pasientsikkerhet og består av medlemmer både fra Universitetet i...

Portrettbilde av kvinne med brunt hår og seriøst ansiktsuttrykk.

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en...

Portrett av fire personer i sykepleieruniform

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige...

Portrett av Annelin Festervoll

Gav innspill om barns rett til medvirkning i helsetjenestene

Representanter fra SHARE poengterte at ungdommer har erfaringer som er unike for tjenestene de...

To smilende kvinner.

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten...

Portrettbilde av to kvinner satt ved siden av hverandre.

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor...

Illustrasjonsbilde for Pasientsikkerhetskonferansen. Illustrasjon: tre pasienter i ulik alder på blå bakgrunn. Tekst: Pasientsikkerhetskonferansen 2022 24.-25. november. Meld deg på nå.

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til...

Fire forskere

Fire forskere tilknyttet SHARE fullførte doktorgrad

På 18-årsdagen til UiS feiret 61 kandidater fullført doktorgrad i 2022. Elleve av kandidatene er fra...

Kvinnelig sykepleier i hvit uniform kobler oksygenmåler på mannlig pasient som ligger i sykehusseng.

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i...