Hopp til hovedinnhold
30 artikler
Forskergruppen SHARE

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskergruppen SHARE

Om SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskningssenteret SHARE utgjør landets fremste fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helse- og...

Lege, pasient og pårørende på sykehus

Nettverk for pårørendeforskning

Nettverk for pårørendeforskning samler fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet...

Hjemmesykepleier i blå uniform snakker i telefon mens hun ser på pasienten sin

Hva kan man lære av brukerinvolvering i forskning?

Ny studie deler strategier og erfaringer lært fra brukerinvolvering i forskning innen ledelse av...

Tilpassningsdyktighet

Hva er viktig for å sikre resiliens?

Studien viser at 10 ulike kapasiteter er viktige for å sikre resiliens på tvers av ulike...

Ellinor Haukland pasientsikkerhetsdagen på UiS

Pasientsikkerhetsdag på UiS

Denne uken hadde forskere i SHARE pasientsikkerhetsdag for kreftsykepleierutdanningen på UiS.

To barn sett bakfra ute i naturen.

Tilsynsfaglig praksis i barnevern

Forskning på landsomfattende tilsyn med barneverntjenestenes oppfølging av barn i fosterhjem i 2022...

Forskergruppen SHARE

Partnere i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskningssenteret SHARE er ledet av Universitetet i Stavanger. NTNU Gjøvik er...

Forskergruppen SHARE

Forskere ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Våre forskere har lang erfaring fra pasientsikkerhet og består av medlemmer både fra Universitetet i...

Illustrasjonsbilde for Pasientsikkerhetskonferansen. Illustrasjon: tre pasienter i ulik alder på blå bakgrunn. Tekst: Pasientsikkerhetskonferansen 2022 24.-25. november. Meld deg på nå.

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til...

Fire forskere

Fire forskere tilknyttet SHARE fullførte doktorgrad

På 18-årsdagen til UiS feiret 61 kandidater fullført doktorgrad i 2022. Elleve av kandidatene er fra...

Kvinnelig sykepleier i hvit uniform kobler oksygenmåler på mannlig pasient som ligger i sykehusseng.

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i...

Bildet viser ansattbildet til UiS-professor Siri Wiig.

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses...

Kvinne med brunt hår som sitter i en bil.

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under...

Portrait image of Sina Furnes Øyri.

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale...

Bilde i fugleperspektiv av en gruppe mennesker

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til...

Fellesbilde av et forskerteam som står i en trapp

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet...

Smilende kvinne som snakker på en scene.

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom...

Ingunn Aase

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og...

Smilende kvinne med briller foran Kjell Arholms hus.

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i...

Fire kvinnelige forskere foran Ydalir Hotell

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt...

Smilende mann

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for så...

En ansamling av personer som sitter i en kantine.

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety...

Prosjektlederne i de nye Doctoral Networks-prosjektene ved UiS

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital...