Hopp til hovedinnhold
6 artikler

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring o

Terror

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terroris

isfjell

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser.

brannmenn

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Minor in Gender Studies - Fordypning

Nå kan du ta en minor i kjønnsstudier ved UiS.