Hopp til hovedinnhold
3 artikler

Helse i humanitære kriser

UiS samarbeider med VID vitenskapelige høgskole om et nytt emne som vi gi studenter kunnskap og...

Mennesker som skåler

Kurs om rusmiddelproblematikk i arbeidslivet

Gjennom kurset Arbeidsliv og rus ved UiS vil du få kunnskap om forebygging, tidlig intervensjon og...

Samtale mellom personer

Kurs i brukermedvirkning og personsentrert omsorg

Ved UiS kan du ta kurs i brukermedvirkning og personsentret omsorg for å bedre kvalitet og bidra til...