4 artikler
Studenter i gruppearbeid

PARTAKE - Deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling

Forskningsmiljøet PARTAKE har fokus på samfunnsdeltakelse som mål og middel til å oppnå helse...

gruppearbeid vgs

INSChool - frafall fra videregående skole

Ett prosjekt om frafall fra videregående skole.

Faktorer som beskytter mot mobbing og nettmobbing

Et viktig resultat av denne studien er en systematisering av beskyttende faktorer på tre nivåer...

Prosjektlederne i de nye Doctoral Networks-prosjektene ved UiS

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital...