9 artikler
Elever går til skolen

Korleis gjera overgangen frå barne- til ungdomsskulen best mogleg?

Foreldre og skule står sentrale i høve til korleis barn opplever overgangen til ungdomsskulen. Dei...

Slik kan du hjelpe elever tilbake til skolen

Disse tiltakene kan få elever som sitter hjemme til å komme tilbake på skolebenken.

Skole-hjem-samarbeid – hva kan foreldrene gjøre?

Det aller viktigste er at du som mamma eller pappa er klar over den betydningsfulle rollen du har...

Kva seier lovverket om elevsamtalen?

Elevsamtalen er lovpålagt, men nokre gonger kan det vera utfordrande for lærar å ta opp tema i...

Elsa Westergård

Avhandling: Parental disillusionment with school

I denne avhandlingen belyser Elsa Westergård i hvilken grad foreldrene opplever å være...

Hvordan forberede seg på foreldresamtaler?

En gjennomtenkt strategi for hvordan lærer kan håndtere utfordrende samarbeidsrelasjoner med...

En gutt får hjelp med leksene.

Hvorfor er godt samarbeid mellom hjem og skole så viktig?

Forskning viser at et nært samarbeid med alle foreldre vil heve kvaliteten på læringsmiljøet...

Vær oppmerksom på barn med lese- og skrivevansker i familien

Barn med en eller to foreldre som har lese- og skrivevansker har lavere språkferdigheter ved...

Disputas: Fagfolk misforstår barn med Smith-Magenis' syndrom

Ny kunnskap om sjeldent syndrom stiller krav til skolen, viser ny doktorgrad. Onsdag 16. desember...