Hopp til hovedinnhold
15 articles
elevtegning

Førsteklassinger reflekterer og skriver

Hvordan bruke åpne oppgaver med de yngste elevene?

Språkløyper – Den viktige tilgangen til språket

Å gi tilgang til språket, både muntlig og skriftlig, er en av de viktigste oppgavene til alle som jo

Manual: På sporet: ABC, les, skriv, forstå

På sporet er et forskningsbasert treningsopplegg for elever som står i fare for å utvikle lese- og s

"Skrivedidaktikk": Slik kan du gjere elevane betre til å skrive

For at elevane skal bli gode til å skrive i alle fag, treng dei støtte og tid til å jobbe grundig me

Fagspesifikk skriving på barneskolen

Barneskoleelever som sliter med lesing og skriving drar god nytte av fagspesifikke skrivepraksiser.

Læring gjennom leik på 1. trinn

Me kan utnytta rolleleiken i begynneropplæringa i mykje større grad enn mange gjer i dag.

Skriv brev til klassebamsen

Mange førsteklasser har en egen klassebamse.

Lærer i samtale med elev

Er du lærar på 1. trinn - då er det for seint å starta med skriving etter jul!

Skriving er viktig for å læra seg å lesa!

far og sønn leser

Leseråd til foreldre

Har du lyst å hjelpe barnet ditt i gang med lesingen? Her er 10 gode råd!

Skriftspråkstimulerande leik

Då seksåringane byrja på skulen, heitte det at dei skulle ha med seg leiken frå barnehagen og at den

Gutt sitter ved en pult i et klasserom og skriver.

5 råd til bruk av modelltekstar

Å bruka modelltekstar, eller eksempeltekstar som det heiter i Kunnskapsløftet, gir mange fordelar i

Lykkes med meningsfull skriving i første klasse

De fleste førsteklassinger bruker mest tid på å øve på bokstavene.

Raske bokstaver: Utnytt mulighetene!

I førsteklasser som går gjennom alle bokstavene før jul, ligger det store muligheter for en spennend

Jente i første klasse skriver hjemme

Brev til læreren gir førsteklassinger skrivetrening

Førsteklassingene ved Vaulen skole skriver brev til læreren sin to ganger i uka når de har hjemmesko

Hvordan lærer barn egentlig å skrive?

STIPENDIATINTERVJUET: Da elever begynte å skrive på tastatur, oppdaget forskerne at vi trenger mer k