2 artikler
Illustrasjon av storby med ikoner som viser ulike teknologier

Smartby - forsking

Å skape smarte byar krev innsats frå både byplanleggarar, teknologar, energiekspertar...

Internasjonal pris til Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning er tildelt prisen Regional Studies Institutional Ambassador Award...