Hopp til hovedinnhold
15 articles
gutt leser i sofaen

Unge gutter og leselyst

Unge gutter har ofte lavere leselyst og dårlige leseferdigheter enn jenter.

Elev leser

Den glade leseren

Gode leseprosjekter i skolen stimulerer elevenes lyst til videre lesing.

Bokforside: Illustrasjon av en elefant som sminker seg

Dyrenes skjønnhet av Kristin Roskifte

Ved Våland skole ble boka brukt som et utgangspunkt for diskusjon i grupper og individuell refleksjo

Språkløyper – Den viktige tilgangen til språket

Å gi tilgang til språket, både muntlig og skriftlig, er en av de viktigste oppgavene til alle som jo

Hefte: Gutter og lesing

"Gutter og lesing" har lesetips til gutter, faglige artikler om gutters tekstvalg, og er o

Hefte: Bok og språk i bruk i SFO

SFO er i endring. Det legges opp til å innføre tilbud om leksehjelp for alle barn fra 1.-4. trinn.

Brosjyre: Foreldreinformasjon - SFO

Folderen Bok og språk i bruk - Tips og ideer til dere som synes det er viktig at barn utvikler språk

Vanskar med lesing - om å velja tekstar

Korleis kan du som forelder inspirere barn med konsentrasjonsvanskar eller lesevanskar til å lese bø

Sitronlimonaden av Hilde Henriksen

To undervisningsopplegg basert på boka Sitronlimonaden av Hilde Henriksen

Skolebiblioteket som pedagogisk ressurs

Heldigvis kastes det nå lys over skolebibliotekets viktige rolle i utdanningen.

Kan litterær analyse på barnetrinn stimulere til leselyst?

Å analysere skjønnlitterære tekstar slik ekspertar i faget gjer, krev både tolmod og konsentrasjon.

Forside: Lesing i skolebiblioteket. Illustrasjon: Tegning fra et bibliotekmiljø

Hefte: Lesing i skolebiblioteket

Skjønnlitteraturen har alltid hatt en stor og viktig plass i skolebiblioteket.

Forside: Perlejakten. Illustrasjon: Dykker tar bok ut av skattkiste på havbunnen

Hefte: Perlejakten - På sporet av gode leseprosjekter i skolen

Hva er typisk for leseprosjekter i skolen? Er det grunn til å satse på leseprosjekter?

gutt leser i sofaen

Lesesiesta - som lesestimuleringstiltak

I tillegg til at elever skal utvikle sin leseferdighet, er målet med Lesesiesta at flere elever skal

Konkurranse vekket leselysten

Ime Skole i Mandal hentet inspirasjon fra 71 grader nord, og koblet sammen konkurranse, leseglede, o