Hopp til hovedinnhold
19 articles
Alumner med hatter i luften

Opptak ved UiS

Her finner du mer informasjon om de ulike studietypene ved UiS.

Ung kvinnelig lærer hjelper elever i et klasserom

Hvordan søke på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Informasjon om hvordan du søker på PPU, spesifikke fagkrav, rangering av søkere og mer.

Calendar - Photo by Nathan Dumlao

Når skal jeg søke?

Her kan du finne informasjon om hvilken søknadskategori du tilhører og når du skal søke.

UiS, campus Ullandhaug

Masterstudier, PPU og videreutdanninger

Søking til toårige masterstudier, PPU og videreutdanninger inngår i lokalt opptak, hvor man søker di

Arne Rettedals hus

Bachelor y-vei

Y-veistudiet er for deg som har en yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev.

Foto fra danseforestilling ved Rimi/Imir. Fotograf: Marie von Krogh

Studier ved Fakultet for utøvende kunstfag

På Fakultet for utøvende kunstfag i Bjergsted utdanner vi musikere, dirigenter, dansere, instrumenta

Studenter sammen med Mark Drews på Musikkproduksjon og opptaksteknikk. Foto: Alberto Echevarria

1- årige studier ved Fakultet for utøvende kunstfag

1. mars er søknadsfrist for våre ettårige studier uten utøvende opptaksprøver.

Fargerike blyanter står i ett glass med naturbakgrunn

ENKELTEMNER

Du kan søke opptak til åpne enkeltemner ved Universitetet i Stavanger.

spørsmåltegn - by Emily Morter

Søking til fordypning

Her finner du mer informasjon om hvordan du kan søke opptak til fordypningene som tilbys ved UiS

Foto: Thea Høie

Grunnstudier

De fleste grunnstudiene ved Universitetet i Stavanger er med i Samordna opptak.

Bok oppslått i dunkel belysning med briller og nettbrett ved siden av

Forkurs og realfagskurs

UiS tilbyr både forkurs for ingeniørutdanning for de med yrkesfaglig videregående utdanning og realf

Utregning i kalkulator. Foto: Kelly Sikkema

Omregning av karaktersystem

Når du søker gjennom lokalt opptak til master- og videreutdanninger ved UiS får du utregnet karakter

Språkkrav

Alle som søker opptak til universitet og høgskole i Norge må dekke språkkrav i engelsk.

Tidlig opptak, særskilt vurdering og realkompetanse

Her er litt mer informasjon om tidlig opptak, særskilt vurdering og realkompetanse for master- og vi

Foto: Thea Høie

Poenggrenser for lokalt opptak

Her har vi samlet poenggrenser fra tidligere år for opptak til bachelor y-vei, og toårige masterstud

Books - Photo by Kari Shea

Akademisk krav til utenlandsk utdanning

Når du søker master- eller videreutdanning ved Universitetet i Stavanger med utdanning fra utlandet,

bilde av en planlegger

Dokumentasjonskrav til lokalt opptak

Dette gjelder lokalt opptak til PPU, master- og videreutdanninger ved UiS.

Foto: Thea Høie

FAQ ved søking til lokalt opptak

Her har vi samlet noen spørsmål som vi ofte får fra søkere til PPU, master- og videreutdanninger gje

campus Ullandhaug og Flagghøyden i frodige sommerfarger.

Ledige studieplasser

Her legger vi fortløpende ut ledige studieplasser som du kan søke på.