Hopp til hovedinnhold
9 articles
 Bente Rigmor Walgermo (foto: Elisabeth Tønnessen)

Studie: Viktig å jobbe med elevenes tro på seg selv

Førsteklassinger med svake tidlige leseferdigheter har betydelig lavere tro på egne ferdigheter enn

Kjetil V. Thengs

Disputas: Nye språklege former spreidde seg med handelen

Kjetil V.

en kvinne og barn smiler og holder palettfargerr

Språkmedvitne vaksne i småbarnsavdelinga er viktige for barna si språkutvikling

Når dei tilsette i småbarnsavdelinga skaper eit godt språkmiljø, har det positiv innverknad på ordfo

Dina-Lialikhova

Når skulefag blir underviste på framandspråk

Dina Lialikhova disputerte for doktorgraden i utdanningsvitskap ved Universitetet i Stavanger 6.

Disputas om seinmellomalderdialekt

Vibeke Jensen disputerer fredag 15.

Ellen Vea Rosnes

Dipustas: Misjon, kolonisering og skriftkultur

Å lære de innfødte å lese og skrive har vært et viktig «siviliseringsverktøy» for både kolonimakter

Disputas: Nye språklige former spredte seg med handelen

Kjetil V. Thengs disputerte ved Universitetet i Stavanger 7. november 2013.

Disputas: Språkbruken i Cambridge i mellomalderen

Geir Bergstrøm disputerte for doktorgraden i lesevitenskap 13. september 2017.

Hans-Erik-Bugge

Disputas: Slik kan læreren hjelpe elevene til å bli gode i språkfag

Det nytter ikke å bare pugge gloser. Elevene må også skjønne hvordan de lærer seg et språk.