Hopp til hovedinnhold
2 artikler
Hånd som stabler små treklosser i en pyramide

Fagside for Det helsevitenskaplige fakultet

Ressurser fra biblioteket innen helsefag.

sykepleiestudenter på medisinrom

Veileder for studentovertakelse i hjemmebaserte tjenester

Flere studier viser at erfaringer fra studentenes praksis påvirker hvor studenter kommer til å søke