52 artikler
Preikestolen, Lysefjorden

Nordic Master Programme in Social Work and Welfare - NOSWEL

NB: Ikke lenger opptak til dette studieprogrammet.

Intensivsykepleier studerer målinger på en skjerm. Hun står ved siden av sengen til en kvinnelig pasient.

Intensivsykepleie - master 2 år

Intensivsykepleie innebærer å ivareta den akutt og/eller kritisk syke pasientens behov for pleie og

Anestesisykepleier med pasient

Anestesisykepleie - master 2 år

Anestesisykepleie innebærer å ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi på en forsvarlig og

Julekonsert med Bjergsted jazzensemble desember 2018. Foto: Kornelius Kiil Enoksen

Utøvende musikk - master 2 år

Ta et toårig masterprogram som gir fordypning i dirigering, klassisk musikk eller jazz og

Julekonsert med Bjergsted jazzensemble desember 2018. Foto: Kornelius Kiil Enoksen

Master i utøvende musikk - deltid

Ta et masterprogram på deltid over tre år, og fordyp deg i dirigering, klassisk musikk eller jazz og

Student, historiedidaktikk

Historie og historiedidaktikk - master 2 år

Historie skapes hver dag, og den skrives stadig om. Historie fenger og skremmer, samler og splitter

Illustrasjonsfoto sosialfag master

Sosialfag - master 2 år

Er du nysgjerrig på samspillet mellom velferdsstaten og enkeltmennesker? Master i sosialfag på UiS

Dokumentarvitenskap master

Dokumentarproduksjon - master 2 år

Masteren i dokumentarproduksjon lar deg gå i dybden på de viktige historiene. Gjennom dokumentarer

Illustrasjonsfoto ednringsledelse

Endringsledelse - master 2 år

Studiet i endringsledelse handler om hvordan vi kan forstå og påvirke endringsprosesser innenfor

Student med PC og robot. Foto: Elisabeth Tønnesen

Data Science - master 2 år

Har du en ingeniørgrad og synes maskinlæring og kunstig intelligens er spennende? Da kan denne

Samtale mellom personer

Rus- og psykisk helsearbeid - master 2 år

Studiet gir kunnskap om psykisk helse og rusproblematikk, og ferdigheter til å anvende denne i møte

Jordmor bruker jordmorstetoskop for å lytte til barnets hjerteslag.

Jordmorfag - master 2 år

Som jordmor har du et selvstendig ansvar for å ivareta normale forløp under svangerskap, fødsel og

Mannlig sykepleier i blå uniform bøyer seg over pasient sett bakfra i en seng, mens kvinnelig paramedisiner i rød uniform hjelper til.

Helsevitenskap - master 2 år

Med en master i helsevitenskap får du kompetanse til å være med å utvikle og forbedre helse- og

Pasient i kreftbehandling

Kreftsykepleie - master 2 år

Dette studiet gir deg kompetanse til å utøve avansert sykepleie til kreftpasienter i alle aldre og

Energi, miljø og samfunn, master

Energi, miljø og samfunn - master 2 år

Master i Energi, miljø og samfunn gir deg verktøyene de trenger til å forstå hvordan samfunnet

Studenter snakker sammen på campus

Service Leadership in International Business - master 2 år

Samfunnet trenger ledere med spisskompetanse i å utvikle og levere nye løsninger. Det kan bli deg

Operasjonssykepleiere

Operasjonssykepleie - master 2 år

En operasjonssykepleier er alltid til stede når pasienten opereres, og har et overordnet ansvar for

Student Abi Wild foran ambulanse

Prehospital Critical Care - master 2 år

Krav til kvalitet i prehospitale tjenester blir stadig større. Ved UiS tilbys derfor en tverrfaglig

Master i rettsvitenskap (jus) – 2 år

Med en master i rettsvitenskap fra UiS blir du jurist. Du kan også få spesialkompetanse i

Nervesystem

Psykologi - master 2 år, samlingsbasert

Vårt samlingsbaserte masterprogram i psykologi gir deg innsikt i hvordan man kan forstå og forholde

To studenter jobber sammen på en pc

Digitale samfunn og sosiale transformasjoner - master 2 år

Digitaliseringen av samfunnet skaper et behov for samfunnsvitere med spisset kunnskap om hvordan

Emmir logo

European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR)

EMMIR er et masterprogram i migrasjon og interkulturelle relasjoner. Programmet er støttet av EU, og

En mann ser mot et fjelllandskap. Foto

Energi, reservoar og geovitenskap – master 2 år

Vil du være med på å lede morgendagens energiskifte? Da er dette studiet for deg.

Illustrasjonsfoto barnevernsarbeid

Barnevernsarbeid - master 2 år

Masterprogrammet i barnevernsarbeid kvalifiserer deg til arbeid i kommunalt, statlig og privat