11 artikler
Tenåringsgutt gjør lekser

Læringsstrategier på ungdomstrinnet

Hvordan kan en arbeide med læringsstrategier på ungdomstrinnet slik at det fungerer som nyttige og...

skjermdump film

Praktisk arbeid med lesing og tekst

Denne filmen viser ulike sider ved det å lesa, alt frå engasjement i høve til tekst, til avkoding og...

vannlek i barneahgen

Blogg:
Skolestart: Se til barnehagene!

Barnehagene har lenge sett til skolen når de forbereder femåringene til skolestart. Vår oppfordring...

klasserom sett ovenfra

Blogg:
Inn i Fagfornyelsen: Hva mener vi med praksis?

Når skoleforskere og skoleledere skal samarbeide om Fagfornyelsen, må vi først bli enige om hva vi...

Blogg:
Å tenke sjæl og mene – foran Fagfornyelsen

FAGFORNYELSEN: Min første appell til profesjonsfellesskapene på norske skoler er å kombinere to...

Språkløyper – Gratis skolebasert kompetanseutvikling om språk, lesing og skriving i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Jobb sammen i kollegiet med gratis kompetanseutviklingspakker utviklet av Lesesenteret og...

Skolebiblioteket som pedagogisk ressurs

Heldigvis kastes det nå lys over skolebibliotekets viktige rolle i utdanningen...

Kontroll til spillkonsoll

Dataspel i undervisinga

Dataspel har i løpet av dei siste 30 åra vakse fram som eit rikt kulturelt uttrykk som fleire av oss...

Forside: Lesing i skolebiblioteket. Illustrasjon: Tegning fra et bibliotekmiljø

Hefte: Lesing i skolebiblioteket

Skjønnlitteraturen har alltid hatt en stor og viktig plass i skolebiblioteket. Men elevene skal også...

– Vi har lært av hverandre

Asker og Bærum ønsket mer kunnskap om tidlig innsats og intensiv opplæring. Det førte til et DEKOM...

Samarbeid med Lesesenteret

Lesesenteret er landets ledende kompetansemiljø innen språk i barnehagen, lesing og leseopplæring...