10 artikler
Datalagring

Lagringsguide for studenter

Denne guiden forteller hvor og hvordan du kan behandle, lagre, bearbeide og dele informasjon. OBS...

Semesterstart, faddergruppe på campus Ullandhaug

Sjekkliste for nye studenter ved UiS

Sjekklisten hjelper deg i gang med studenthverdagen hos oss – fra å få IT-bruker og studentkort, til...

Regler

IKT-reglement

Som bruker av IT-utstyr og tjenester ved UiS, så er du forpliktet til å kjenne til de regler som...

Informasjon

Info fra UiS-IT

På denne siden finner du nyheter og driftsmeldinger fra IT-avdelingen ved UiS.

Programmer og tjenester

UiS tilbyr flere gratis tjenester og programvare for studenter.

Utskrift og skanning

Utskriftsløsningen ved UiS kalles Follow Me Print. Løsningen gjør at du kan skrive ut fra alle...

Aktivering av IT-bruker

Som student ved UiS må du aktivere din IT bruker for å kunne ta i bruk IT tjenester ved UiS.

Canvas og Inspera

Canvas og Inspera er studentens digitale bindeledd til undervisning og eksamen.

Brukernavn og passord

Informasjon om hvordan du gjenoppretter eller bytter passord.

Wifi logo

Wifi / Trådløst nett

Ansatte og studenter kan koble seg til trådløst nettverk eduroam. Vi har også et gjestenett for...