64 artikler
Kjersti Engan, medisinsk teknolog

Stavanger AI Lab – forskning

Forskningsaktivitetene våre omfatter både grunnleggende og anvendt forskning, med maskinlæring...

Dataprosesser_illustrasjon

Stavanger AI Lab

Et nettverk for forskning, innovasjon og utdanning innen kunstig intelligens ved Universitetet i...

Illustrasjonsbilde av ruller med fargerike tekstiler.

3,9 mill. til forskning på maskinlæring i tekstilindustrien

Forskere ved Universitetet i Stavanger har mottatt nær 4 millioner kroner for å bruke kunstig...

To menn poserer foran en modell av en stavkirke.

Samarbeider med næringslivet om nye doktorgradsprosjekter

Forskningsrådet har nylig bevilget 50 millioner kroner for at ansatte i norsk næringsliv skal kunne...

Portrett av Dimitrios Pavlou

Mottar pris for innovasjon i teknologi

Professor Dimitrios G. Pavlou ble nylig tildelt den prestisjetunge Hojjat Adeli-prisen for...

Et helikopter lander utenfor et sykehus.

Bruker data fra Nye SUS til å beregne helikopterlandinger

Forskere ved UiS dokumenterer landingsforholdene for helikoptre ved Nye SUS. Målet er å lage en...

Fire mennesker poserer i en trapp

3D-printer ansiktsimplantater til indiske pasienter

Indiske covid-pasienter rammet av en alvorlig soppinfeksjon får hjelp fra forskere ved UiS.

IRN - digitalisering

Hvilken betydning har digitaliseringen for UiS-ansattes arbeidsmiljø?

UiS som organisasjon må forholde seg til – og akseptere – stadig flere teknologier, tjenester...

Elev i et klasserom.

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har...

Skoleelever i et auditorium

Krasjkurs i kunstig intelligens

Nær 100 elever fra Gand og Vågen videregående skoler fikk lære mer om blant annet sorgroboter og...

Bernardo Costa

Vant pris for beste abstrakt

Doktorgradsstipendiat Bernardo Costa gikk til topps i konkurransen om beste utvidede abstrakt under...

Illustrasjon av energiomformer.

Denne oppfinnelsen produserer elektrisitet fra havstrøm

Forskere ved UiS har utviklet en energiomformer som skaper elektrisitet fra strømninger i vann.

Future Energy Hub – samarbeid

Hvordan samarbeide med Future Energy Hub?

Fornybar energi miljø bedrift

Future Energy Hub – forskning

Her er en oversikt over forskningsprosjektene relatert til Future Energy Hub.

Vannkjemi. Foto: Shutterstock

Laboratorier for kjemi og miljø

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet kjemi og miljø, knyttet til Det teknisk...

Blastocytis sett gjennom mikroskop

Laboratorier for mikroskopi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet mikroskopi, knyttet til Det teknisk...

Dyrking av celler i cellelab ved UiS

Laboratorier for biologi og molekylærbiologi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet biologi og molekylærbiologi, knyttet til Det...

Laboratorier for bærekraftig energi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet bærekraftig energi, knyttet til Det teknisk...

Laboratorier for automatisering

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet automatisering, knyttet til Det teknisk...

Grafikk av fargerike stråler og prikker på svart bakgrunn

Laboratorier for materialvitenskap

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet materialvitenskap, knyttet til Det teknisk...

Laboratorier for datateknologi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet datateknologi, knyttet til Det teknisk...

Laboratorier for konstruksjon og byggematerialer

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet konstruksjon og byggematerialer, knyttet til Det...

Labutstyr

Laboratorier for bore- og brønnteknologi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet bore- og brønnteknologi, knyttet til Det teknisk...

Forskning

Laboratorier for design, modellering og simulering

Innenfor fagområdet design, modellering og simulering finnes det flere laboratorium med kraftfulle...