Hopp til hovedinnhold
6 articles
Elev skriver

Språk i alle fag

Hva er forskjellen på en fysikkrapport og et essay?

Drama-metodikk som arbeidsform

Einar Øklands epistel fra 1979, "Ny vurdering av bilbeltet," blir her lest og utforsket av

Bokforside med tre elever

En lesebok til bruk på tvers av fagene

Hvordan skal lærere i ungdomsskolen forholde seg til slagordene "Lesing som grunnleggende ferdi

Skjermdump av artikkel

Tekstkompetanse – ikke bare skriftkompetanse

For å forstå og selv kunne lage gode, sammensatte tekster, trenger elevene øvelse i å oppdage samspi

elever jobber på pc

Slik lykkes du med leseapper

Hvis elevene skal ha noe igjen for lære å lese-spill, må spillene bli brukt på riktig måte.

Leseplanleggeren

Leseplanleggeren gir en rød tråd fra målene i læreplanen til aktivitetene i timene.