Hopp til hovedinnhold
200 artikler

Ph.d.-utdanning ved UiS

Preikestolen, Lysefjorden

Nordic Master Programme in Social Work and Welfare - NOSWEL

The University of Stavanger in Norway and Aalborg University in Denmark combine their academic

Illustrasjonsfoto sosialfag master

Sosialfag master

Master i sosialfag ved Universitetet i Stavanger gir deg kompetanse til å møte de nye

Folkemengde krysser en bred gate

Sosiologi årsstudium

NB! Ikke opptak 2022. Har du lyst å lære om hvordan mennesker former samfunnet, og blir formet av

Sosiologi bachelor, illustrasjonsfoto. Studenter på campus

Sosiologi bachelor

Sosiologi er vitenskapen om de naturgitte, sosiale, kulturelle og økonomiske krefter og prosesser

Ilustrasjonsfoto, barnvernspedagog

Barnevernspedagog bachelor

Alle barn og unge har rett til å bli tatt på alvor. Voksne har ansvar for å gi barn og unge god

Dokumentarvitenskap master

Dokumentarproduksjon master 2 år

Master i dokumentarproduksjon lar deg gå i dybden på de viktige historiene. Du lærer grepene som

Fjernsyns- og multimedieproduksjon, Utsnitt-redaksjonen

Fjernsyns- og multimedieproduksjon bachelor

Bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon er et praktisk rettet studie, hvor teori og praktisk

Illustrasjonsfoto ednringsledelse

Endringsledelse master

Studiet i endringsledelse handler om hvordan vi kan forstå og påvirke endringsprosesser innenfor

Sosialt arbeid, bachelor

Sosialt arbeid, sosionom bachelor

Har du evnen til å se folk som enkeltindivider, og har du et genuint ønske om å hjelpe? Da bør du

Energi, miljø og samfunn, master

Energi, miljø og samfunn, master

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og den mulige overgangen til et lavutslippssamfunn trigger

 Service Leadership in International Business

Service Leadership in International Business

Vil du jobbe med ledelse og utvikling av servicebedrifter? I et internasjonalt miljø? Er du positiv

Linjeforeningen til statsvitenskap på reise

Statsvitenskap bachelor

Statsvitenskap defineres gjerne som det systematiske studiet av politikk. Men hva menes med det? Og

Illustrasjonsfoto hotelledelsestudenter i gruppearbeid

Hotelledelse bachelor

Trives du i et dynamisk og internasjonalt miljø? Har du lederambisjoner? Da er vårt studium i

Reiselivsledelse bachelor

Reiselivsledelse bachelor

Ønsker du å utvikle nye opplevelser med natur eller kultur som grunnlag? Ønsker du en utdanning som

Journalistikk bachelor

Journaliststudiet kombinerer teori med praktisk arbeid. Studiet kvalifiserer deg til å kunne jobbe

En kvinnelig og en mannlig student sitter med datamaskiner på et bord og ler sammen.

Kommunikasjon årsstudium

Samfunnet trenger folk som vet hvordan kommunikasjon fungerer best. Årsstudiet i kommunikasjon gjør

Mfamily

Erasmus Mundus in Social Work with Families and Children

The MFAMILY Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) programme enhances your knowledge and your

Illustrasjonsfoto psykolog. Viser en ung kvinne i hvit skjorte som holder en penn og noen papirer på et skriveunderlag. Hun smiler og ser på en mann som sitter med ryggen til fotografen..

Psykologi bachelor

Psykologi er et bredt fagfelt. Det inkluderer hvordan vi oppfatter, bearbeider og lagrer informasjon

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger er organisert i fem forskerskoler...

Utenfor Ellen og Axel Lunds hus.

Det samfunnsvitskaplege fakultet

Utdanning og forsking ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er mangfoldig, og omfattar mellom anna...

Portrett av Marte Tonning Otterlei

Disputas om omsorgsovertakelser i barnevernet

Marte Tonning Otterlei har forsket på foreldre og barnevernsarbeideres erfaringer med...

Ayan Handulle portrett

Hvorfor frykter norsksomaliere barnevernet?

Disputas: Ayan Handulle har forsket på hvordan frykten for barnevernet vokser fram og hvordan den...

Norsk medieforskerkonferanse 2022

Samfunnet datafiseres. Årets norske medieforskerkonferanse handler om dynamikkene som utspiller seg...