10 artikler
person ved laptop. Foto: Christin Hume

Eksamen

semesterstart

Program for utvikling av personlige ferdigheter for nye studenter

Studentforberedende kurs for førsteårsstudenter ved UiS.

Tillitsvalgte studenter

Tillitsvalgt-ordningen

Tillitsvalgt-ordningen for studenter er del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS.

Tillitsvalgte studenter

The student representative arrangement

The student representative arrangement is part of the quality system for education at UiS.

Læringsmiljø

UiS skal tilby studentene et godt og inkluderende læringsmiljø. Godt læringsmiljø gir bedre...

uteområde på campus Ullandhaug. Foto: Mari Hult

Campus Ullandhaug: kart, parkering, tilgjengelighet og leseplasser

Universitetsområdet på Ullandhaug omfatter Universitetet i Stavanger, NORCE, Validé og...

student strever

Tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse

Har du funksjonsnedsettelse eller særskilt behov, kan du ha rett på tilrettelegging. Nedenfor finner...

Hånd som skriver på ark med kaffekopp i bakgrunnen

Læringsstøttesenteret

Læringsstøttesenteret (LSS) tilbyr akademisk veiledning til studenter ved UiS som har dysleksi og...

Sissel Marie Fahlberg

Tilrettelegging for toppidrettsutøvere

Universitetet i Stavanger og Olympiatoppen har en samarbeidsavtale hvor toppidrettsutøvere kan få...

Studenter på fjelltur

Behov for tilrettelegging ved utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker at alle studenter skal ha de samme mulighetene til å reise på...