12 artikler
person ved laptop. Foto: Christin Hume

Eksamen

Gate i Nederland, folk og butikker

Tilrettelegging for studenter på Erasmus+-utveksling

Det er et mål at studenter med ulike funksjonsnedsettelser skal få ta del i Erasmus+ utveksling...

semesterstart

Program for utvikling av personlige ferdigheter for nye studenter

Studentforberedende kurs for førsteårsstudenter ved UiS.

Tillitsvalgte studenter

Tillitsvalgt-ordningen

Tillitsvalgt-ordningen for studenter er del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS.

Læringsmiljø

UiS skal tilby studentene et godt og inkluderende læringsmiljø. Godt læringsmiljø gir bedre...

uteområde på campus Ullandhaug. Foto: Mari Hult

Campus Ullandhaug: kart, parkering, tilgjengelighet og leseplasser

Universitetsområdet på Ullandhaug omfatter Universitetet i Stavanger, NORCE, Validé og...

student strever

Tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse

Har du funksjonsnedsettelse eller særskilt behov, kan du ha rett på tilrettelegging. Nedenfor finner...

Hånd som skriver på ark med kaffekopp i bakgrunnen

Støtte til deg med dysleksi eller ADHD

Læringsstøttesenteret (LSS) ved Universitetsbiblioteket i Stavanger tilbyr akademisk veiledning til...

Sissel Marie Fahlberg

Tilrettelegging for toppidrettsutøvere

Universitetet i Stavanger og Olympiatoppen har en samarbeidsavtale hvor toppidrettsutøvere kan få...

Studenter på fjelltur

Behov for tilrettelegging ved utveksling

Universitetet i Stavanger ønsker at alle studenter skal ha de samme mulighetene til å reise på...

student strever

Tilrettelegging i studiet

Nokre studentar har skader, sjukdommar eller funksjonsnedsettingar som gjer at dei har behov for...

Banner om infomøte

Infomøte for deg med lese- og skrivevansker eller ADHD

tir. 17.10.2023

12:15-13:30

Universitetsbiblioteket, Kjølv Egelands Hus
KE A-263