Hopp til hovedinnhold
7 articles
Jahn Otto Waldeland

Datamodellar kartlegg kreft

Forskarar bruker matematiske datamodellar inspirert frå oljebransjen for å kartlegge mulige mekanism

Bilde: PhD-student Syed Taha

Asset management in the tunnel industry – comparison with practices in the oil & gas industry

What best practices, knowledge, competences and technology could be implemented to achieve safe, sus

Bilde: Gabriela Bjørnsen

Prinsipper, metoder og modeller

Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy

Bilde: Tonja Knapstad

Nullvisjonens rolle i tunnelsikkerhetsarbeidet

Hvordan blir Nullvisjonen ivaretatt i sikkerhetsstyringen av tunnelene?

Trond Erik Grønnestad

Samhaldet på benken

Forskar Trond Erik Grønnestad brukte eit år saman med rusbrukarar for å forstå kor viktig benken er.

hilde gunnerød

Doktorgrad gir nye funn om flerspråklige barn

Hilde Gunneruds ferske doktoravhandling gir oppsiktsvekkende funn om ferdigheter og språkforståelse

Hvordan lærer barn egentlig å skrive?

STIPENDIATINTERVJUET: Da elever begynte å skrive på tastatur, oppdaget forskerne at vi trenger mer k