22 artikler
Illustrasjon til Kvalitet i utdanningene-sidene, blyanttegning med ulike ikoner

Kvalitet i utdanningene

UiS skal være et åpent og innovativt universitet med høy internasjonal kvalitet i utdanning...

Resultatet av studentvalet 2021

Teknat-liste fekk flest stemmer, og total oppslutning på valet var 15,73 prosent.

Tillitsvalgte studenter

Tillitsvalgt-ordningen

Tillitsvalgt-ordningen for studenter er del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS.

Ansatte i administrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag. F.v.: Lena Crosby Haug, Jannicke Fjermestad og Vilde Baklid. Foto: Agnete in't Veld Bendiksen

Bjergsted: Studieadministrasjonen

Trenger du hjelp? Her kan du se hvem som hjelper med hva i studieadministrasjonen ved Fakultet for...

Læringsmiljø

UiS skal tilby studentene et godt og inkluderende læringsmiljø. Godt læringsmiljø gir bedre...

Kvalitetsarbeidet i ph.d.-utdanningene

Kvalitetssikringen av ph.d.-utdanningene følger de samme overordnede prinsippene for evaluering og...

gruppe mennesker i møte

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LU) ved UiS er oppnevnt av universitetsstyret. Utvalgets arbeidsfelt er...

gruppe mennesker i møte

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er opprettet av UiS-styret for å utvikle Universitetet i Stavanger som...

Årlig sak til styret om studieporteføljen

På grunnlag av fakultetenes studieporteføljerapporter, styrets bestilling og fakultetsstyrenes vedak...

Årlig styringsdialog mellom fakultet og rektor

Rektor gjennomgår årlig strategiske dialogmøter med fakultetene. Dialogene er en strukturert...

Utviklingsdialog mellom fakultet og prorektor for utdanning

Utviklingsdialogen gjennomføres årlig av prorektor for utdanning, utdanningsdirektør og...

Fakultetets årlige behandling og rapportering om studieporteføljen

Fakultetets studieporteføljerapport skal inneholde en overordnet vurdering av studieporteføljen og...

Hender og tablets

Utvikling, akkreditering og etablering av nye gradsprogrammer

Retningslinjene omfatter etablering av alle nye årsstudier og gradsprogrammer, inkludert...

Periodisk studieprogramevaluering og reakkreditering

Alle studieprogrammer skal ha periodisk evaluering hvert femte år. Programmet evalueres i samsvar...

Mye papir å holde orden på. Foto: Sharon McCutcheon

Evaluering, rapport og revisjoner av studieprogram og utvekslingsopphold

Formålet med kvalitetsarbeidet på programnivå er å sikre og utvikle læringsutbyttet studentene tar...

Kvalitetsutvikling av praksis

Kvalitetsutvikling av praksis foregår både på emne- og programnivå. Praksis er en viktig og stor del...

Gruppe mennesker som diskuterer rundt en whiteboard

Evaluering av opplæringsdelen i ph.d.-programmene

Kvalitetsarbeid på emnenivå for ph.d.-kandidatene.

person skriver på laptop

Semesterevaluering

En evaluering basert på emnerapportene i et program.

Pc-skjerm med rapport visende

Emnerapport

En kort oppsummerende rapport etter fullført emne.

person skriver på laptop

Digital studentevaluering av emne

Digital evaluering av alle emner minimum hvert tredje år.

diskusjon ved pc

Dialog med studenter

Dialogen med studenter gjennomføres som en tidligdialog i alle emner mellom emneansvarlig...

Aage Richard Meyer, dirigentstudent ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marie von Krogh

UiS-student vant Talent Norges eliteprogram i dirigering

Fakultet for utøvende kunstfags dirigentstudent Aage Richard Meyer imponerte stort og onsdag 10...