Hopp til hovedinnhold
33 artikler
Bilde av Margrethe Jernes

Utfordringer og muligheter med databruk i barnehagen

Margrethe Jernes forsvarer doktorgradsavhandlingen sin i utdanningsvitenskap ved Universitetet i...

June Junge

Disputas: Hvordan kan særtrekk ved samtaler påvirke læring?

Hvordan kan særtrekk ved samtaler påvirke læring? June Junge disputerer for graden philosophiae...

Everton Lacerda Jacinto

Undervisningskunnskap særlig viktig i land med lite ressurser

Everton Lacerda Jacinto disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i...

Bilde av Dag Husebø smiler

Tester undervisningsteori i RLE-faget

Dag Husebø disputerte fredag 7. juni 2013. Han har analysert fagdidaktisk utprøving av en bestemt...

Berit Zachrisen holder undervisning

Fysisk lek som inngangsport til et ‘norsk lekemiljø’

Lek med vekt på fysisk aktivitet og kommunikasjon som innbefatter mer enn ord, kan støtte den...

En jente som sitter på en trapp

Mange grunner til at barn blir «vanskelige»

Opplæringsvansker oppstår ikke i et vakuum. Foreldre og lærere må bli mer klar over den psykologiske...

voksen som holder skuldrene til en ungdom gutt

Disputas om ungdom i barnevernstiltak

Wenche Hovland disputerer for doktorgraden i spesialpedagogikk ved universitetet i Stavanger fredag...

Janne_Fauskanger smiler

Hvordan kan vi finne ut hva matematikklærere kan?

Matematikklæreres kunnskap i matematikk og i det å undervise i faget har svært stor betydning for...

Bilder av Berit Tofteland

Måltidet i barnehagen - demokratiets vugge?

Kan ett -og to -åringer delta i demokratiske prosesser gjennom måltidet i barnehagen? ja, under...

Bilde av Anita Berge

Barnehagen i klem mellom tradisjoner og nye krav og forventninger

Barnehagen er blitt interessant for stadig flere ulike samfunnsinteresser. Anita Berge har sin...

Bilde av Øystein Lund Johannessen

Religionslæreres arbeid i det mangfoldige klasserommet

hvordan arbeider religions- og livssynslærere med elevmangfoldet i skolen og hvilken...

Nina Johannesen

Hvordan kan barns rett til medvirkning tas på alvor i barnehagene?

Nina Johannesen disputerte for doktorgraden i utdanningsviteskap ved universitet i Stavanger 22...

Margit Garvik

Disputas om depresjon hos ungdom skoleengasjement og sosial fungering

Effekter av et tidlig gruppetiltak for ungdommer med mild eller moderat depresjon er tema bår Margit...

Bilde av Martin Vogt

Disputas om sammenhengen mellom teori og praksis i utdanningen av naturfaglærere

Martin Vogt Juhler disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 7...

Marieke Bruin

Disputas om pedagogisk oppfølging av foreldre til barn med cochlea-implantat

Marieke Bruin disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap 14. september 2017. Hun forsvarer...

Disputas om elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon

Tirsdag 24. oktober 2017 disputerer Singnhild Skogdal for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved...

Christina Furskog Risa

Disputas om forholdet mellom jordmor og den gravide

Christina Furskog Risa disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i...

Elever skriver på bærbare pc-er

Lærerstudenter bør lære mer om bruk av teknologi

For å sikre at nye grunnskolelærere har god nok digital kompetanse, må de som underviser dem ta i...

Silje Eikanger Kvalø

Fysisk aktivitet og økt lærelyst i skolen

Silje Eikanger Kvalø disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger...

Monica G Mitchell står mot kameraet og smiler

Høgtlesing kan gje ungdomsskuleelevar meistringskjensle

Sjølv dei som synest det er vanskeleg å lese, kjende meistring då dei vart sette til å lese for...

Tonje Constance Oterkiil

Skulane er avhengige av ei sterk leiing

Forsking: Det finst så å seie ingen døme på skular som har klart å snu ei negativ utvikling utan ei...

portrett av Lars Yngve Rosell

Korleis møter dei yngste barna i barnehagen kvarandre?

Korleis møter barn mellom eitt og tre år kvarandre i barnehagen? Det er tema når Yngve Rosell...

Siv-Hillesøy

Er barn med høyrselstap eit «vanleg barn i ein vanleg barnehage»?

Siv Hillesøy disputerte for doktorgraden i utdanningsvitskap ved Universitetet i Stavanger fredag 17...

en kvinne og barn smiler og holder palettfargerr

Språkmedvitne vaksne i småbarnsavdelinga er viktige for barna si språkutvikling

Når dei tilsette i småbarnsavdelinga skaper eit godt språkmiljø, har det positiv innverknad på...