Hopp til hovedinnhold
3 articles

Gjennomgang av UiS sin kunstsamling

I oktober vil malerikonservatorer fra Arkeologisk museum starte arbeidet med å dokumentere og tilsta

Altertavlen fra Randaberg kirke

Konservering av altertavlen fra Randaberg kirke

I forbindelse med rehabilitering i Randaberg kirke ble malerikonservatorene ved Arkeologisk museum,

Utstilling på Arkeologisk museum

Utstilling om steinkonserveringen i Stavanger domkirke

På Arkeologisk museum er det en utstilling om det pågående steinkonserveringsprosjektet i forbindels