13 artikler
forstørrelsesglass

Finn studieprogram og emner

Er du allerede student ved UiS? Søk fram ditt studieprogram og dine emner for inneværende studieår.

Laptop står på bord foran bokhylle. På bordet står en gul kaffekopp.

Pensumlister ved UiS

Alle publiserte pensumlister ved UiS ligger i det digitale pensumlistesystemet, Leganto. I din...

Programmer og tjenester

UiS tilbyr flere gratis tjenester og programvare for studenter.

Utskrift og skanning

Utskriftsløsningen ved UiS kalles Follow Me Print. Løsningen gjør at du kan skrive ut fra alle...

Aktivering av IT-bruker

Som student ved UiS må du aktivere din IT bruker for å kunne ta i bruk IT tjenester ved UiS.

Kurs i EndNote ved Universitetsbibliotket

EndNote hjelper deg med referansene

Det kan ofte være utfordrende å holde orden på litteraturen du bruker til forskning og studier. Det...

Kurs i NVivo ved Universitetsbiblioteket

Om NVivo

NVivo er eit godt verktøy for deg som skal jobba med kvalitative data, til dømes intervju...

Kurs i Tableau fra Universitetsbiblioteket

Om Tableau

Tableau er en programvare som lar deg hente inn og analysere datasett, enten dine egne eller andre...

Kurs i Zotero fra Universitetsbiblioteket

Om Zotero

Zotero er et gratis og brukervennlig program som lager referanser og litteraturlister for deg...

Illustrasjon Ryyan

Rayyan – verktøy for å gjennomgå referanser

Rayyan er et gratis, nettbasert verktøy som lar deg gjennomgå referansene til din litteraturstudie...

Undervisning i bibliotekets Dataverksted

Gratis og opne kurs i biblioteket

Biblioteket tilbyr kurs som hjelper deg med oppgåveskriving og referansehandtering. Me tilbyr både...

Canvas og Inspera

Canvas og Inspera er studentens digitale bindeledd til undervisning og eksamen.

bilde av en planlegger

Timeplaner og grupperom

Gjennom verktøyet TimeEdit finner du timeplanen din, i tillegg til at du kan reservere grupperom.