11 artikler

Programmer og tjenester

UiS tilbyr flere gratis tjenester og programvare for studenter.

Utskrift og skanning

Utskriftsløsningen ved UiS kalles Follow Me Print. Løsningen gjør at du kan skrive ut fra alle...

Illustrasjon Ryyan

Om Rayyan

Rayyan er et gratis, nettbasert verktøy som lar deg gjennomgå referansene til din litteraturstudie...

Kurs i NVivo ved Universitetsbiblioteket

Om NVivo

Er du overvelda av store mengder ikkje-numeriske data? NVivo er eit godt verktøy for deg som skal...

Kurs i Tableau fra Universitetsbiblioteket

Om Tableau

Tableau er en programvare som lar deg hente inn og analysere datasett, enten dine egne eller andre...

Kurs i Zotero fra Universitetsbiblioteket

Om Zotero

Zotero er et gratis og brukervennlig program som lager referanser og litteraturlister for deg...

Kurs i EndNote ved Universitetsbibliotket

Om EndNote

Det kan ofte være utfordrende å holde orden på litteraturen du bruker til forskning og studier. Det...

Undervisning i bibliotekets Dataverksted

Bibliotekets kurs

Biblioteket tilbyr kurs som hjelper deg med oppgaveskriving og referansehåndtering. Vi tilbyr både...

Canvas og Inspera

Canvas og Inspera er studentens digitale bindeledd til undervisning og eksamen.

bilde av en planlegger

Timeplaner og grupperom

Gjennom verktøyet TimeEdit finner du timeplanen din, i tillegg til at du kan reservere grupperom.

Kurs i Zotero fra Universitetsbiblioteket

Bruker du Zotero? Husk å oppdatere til ny versjon

Referansehåndteringsprogrammet Zotero er oppdatert til versjon 6.