Foreleser i Master i transformasjon og nyskaping – Rune Todnem By

Rune er studieprogramleder for Master i transformasjon og nyskaping (MTN), og leverer kurset ‘Ledelse for endring og nyskaping’ (E-MTN101). Hans bidrag fokuserer på formålsbaserte ledelsesprosesser, endringskompetanse, og designtenkning.

Published Endret
Mann i blå dongeriskjorte og rødt skjegg står med hendene i kryss og smiler til kamera i en korridor. Foto.
Professor Rune Todnem By

Rune Todnem By, PhD,  aka ‘The MAD professor’ er professor i ledelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS); UNESCO Chair i ledelse, nyskaping, og fremtidskyndighet; sjefsredaktør av Journal of Change Management: Reframing Leadership and Organizational Practice, og TEDx-bidragsyter.

– Jeg ser på meg selv som en offentlig tjener, og brenner for å gjøre en forskjell – eller å være MAD om du vil (Making A Difference), sier By.

Med en doktorgrad i ledelse fra Storbritannia, og 15 års erfaring ved universiteter i England og Skottland – hvorav seks år som avdelingsleder (ledelse, organisasjonsendring, og HR) og seks år som professor i organisasjonsadferd – vendte han i 2019 tilbake til Norge og UiS hvor han hadde fire års erfaring som Professor II Endringsledelse.

Etter to år ved UiS Handelshøyskole og flere års levering på Executive MBA-kurset ‘Endringsledelse’ flyttet han i 2021 over til Det samfunnsvitenskapelige fakultet hvor han sammen med kollegaer og 30 partnere fra privat, offentlig, og frivillig sektor skapte den unike ledelsesmasteren i transformasjon og nyskaping med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Dette er den første komplette ledelsesmasteren basert på designtenkning i Norge.

– I prosessen med å skape en ny og unik ledelsesmaster basert på designtenkning har vi utfordret og selv blitt utfordret, og vi håper dette blir et kjennetegn på selve læreferden for alle involvert. Dette er en master som virkelig er samskapt i partnerskap med privat, offentlig, og frivillig sektor, og ingen kunne gjort dette alene, sier By og fortsetter:

– Jeg tror at vi sammen med arbeidslivet står ovenfor en kjempemulighet til å bygge den nødvendige kompetansen for å møte dagens og morgensdagens ledelsesutfordringer. Med en master i transformasjon og nyskaping vil våre studenter og partnere stå bedre rustet til å virkelig gjøre en forskjell for seg selv og andre, for arbeidsgiver, samfunn og planet.