Hopp til hovedinnhold

Forskning på kvalitet i praksisstudier i sykepleieutdanningen

Kvaliteten på veiledning og vurdering i praksisstudier er avgjørende for studentenes læring, faglige utvikling og evne til kritisk tenkning. I studieprotokollen som nå er publisert kan du lese mer om hvordan forskerteamet skal jobbe for å styrke kvaliteten i praksisstudier i sykehjem.

Publisert: Endret:
Foto: John Sigurd Tolo

En aldrende befolkning understreker behovet for å styrke sykehjemmet som læringsarena, som kan bidra til å motivere og rekruttere studenter til å velge sykehjem som fremtidig arbeidsplass.

Forskningsprosjektet QUALinCLINstud (Kvalitet i praksisstudier) setter søkelyset på sykehjem som læringsarena og har som målsetning å øke kvalitet i praksisstudier ved å utvikle et digitalt, interaktivt veilednings- og vurderingsprogram. Mål for det web-baserte programmet er å:

  1. Styrke sykepleiestudenters læringsutbytte.
  2. Styrke praksisveileders veilednings- og vurderingskompetanse
  3. Styrke lærers vurderingsgrunnlag, og
  4. Effektivisere praksisstudier ved å forenkle de administrative prosessene.

Forskningsprosjektet vektlegger betydelig grad av brukermedvirkning. Det innebærer at forskerteamet vil jobbe i tett samarbeid med sykepleiestudenter, praksisfeltet og utdanningen gjennom hele prosjektperioden.  Forskningsprosjektet vil bidra til økt kunnskap om veilednings, og vurderingspraksis i sykehjem, synliggjøre forbedringsområder, samt dokumentere nytteverdien av brukermedvirkning i utviklingsprosesser og bruk av digitale lærings- og veiledningsverktøy anvendt i praksisstudier. Kunnskap som i dag er begrenset.

I studieprotokollen som nå er publisert kan du lese mer om prosjektet.

Referanse:

Laugaland KA, Thorsen Gonzalez M, McCormack B, et al (2020) Improving quality in clinical placement studies in nursing homes (QUALinCLINstud): the study protocol of a participatory mixed-methods multiple case study design. BMJ Open doi: 10.1136/bmjopen-2020-040491