Hopp til hovedinnhold

Forskning ved Institutt for energiressurser

De viktigste forskningsområdene ved instituttet er energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi.

Publisert: Endret:
Mye av forskningen vår utføres i samarbeid med internasjonale universiteter og industripartnere.

Geovitenskap er grunnleggende for å forstå prosessene som danner og kontrollerer de forskjellige energityper, deres fordeling, egenskaper og til slutt mengden energi som kan produseres og påvirkes i miljøet.


Vår forskning fokuserer på å forstå de geologiske prosessene som styrer petroleumssystemet i regional skala og reservoarskala, og på geologisk til produksjonstidsskala. Vi utfører også forskning for å forstå innvirkningen av usikkerhet om data og tolkning av evalueringer og beslutninger, og de psykologiske og dømmende aspektene ved beslutningstaking. Noen pågående forskningsprosjekter inkluderer:

  • Karibiske bassenger, tektonikk og hydrokarboner
  • Tektonisk utvikling av vestlige Gondwana
  • Virkningen av feil på reservoartilkobling
  • Sanntids beslutningstaking i boreoperasjo

For mer informasjon om forskning på økt oljeutvinning, besøk sidene til Det nasjonale IOR-senteret (engelsk).

Forskningsområder

Geofysikk

(engelske sider)

Proveniensforskning

(engelske sider)

Smart vann og EOR

(engelske sider)

Strukturell geologi

(engelske sider)

Kontakt oss

51832259
Institutt for energiressurser
Instituttleder energiressurser

Kontorsjef: 
Norbert Puttkamer
E-post
Telefon: 51 83 21 88

Direktør IOR-senteret:
Ying Guo
E-post
Telefon: 416 39 077

Ansatte ved IER

Institutt for energiressurser
Postdoktor
51831175
Institutt for energiressurser
Stipendiat
51832241
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis
Institutt for energiressurser
Stipendiat
51831762
Room KE E-362 (not E-383)!
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis
51832260
Institutt for energiressurser
Professor
Institutt for energiressurser
Stipendiat
Institutt for energiressurser
Professor II
51832391
Institutt for energiressurser
Professor
Institutt for energiressurser
Stipendiat
Institutt for energiressurser
Stipendiat
Institutt for energiressurser
Ekstern div
51831406
Institutt for energiressurser
Professor
Institutt for energiressurser
Stipendiat
Institutt for energiressurser
Prosjektleder
Institutt for energiressurser
Stipendiat
Institutt for energiressurser
Professor II
Institutt for energiressurser
Stipendiat
Institutt for energiressurser
Stipendiat
51831757
Institutt for energiressurser
Professor
51831638
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis
Institutt for energiressurser
Ekstern
51832237
Institutt for energiressurser
Pensjonistavlønning time
KE E-326
Institutt for energiressurser
Stipendiat
Institutt for energiressurser
Ekstern
51831227
Institutt for energiressurser
PhD
51831913
Institutt for energiressurser
Postdoktor
51832248
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis II
Institutt for energiressurser
Stipendiat
Institutt for energiressurser
Stipendiat
51831540
Institutt for energiressurser
Oppdragstaker - sensor
Institutt for energiressurser
Postdoktor
Institutt for energiressurser
Postdoktor
Institutt for energiressurser
Stipendiat
Institutt for energiressurser
Ekstern
51832743
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis i reservoargeologi
Institutt for energiressurser
Stipendiat
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis II
51832131
Institutt for energiressurser
ekstern u/lønn
51832213
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis
Institutt for energiressurser
Postdoktor
Institutt for energiressurser
ekstern u/lønn
51831668
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis II/Postdoktor
Institutt for energiressurser
Stipendiat
51832282
Institutt for energiressurser
Professor emeritus
51832291
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis
Institutt for energiressurser
Stipendiat
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis II
51832284
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis
Institutt for energiressurser
Førsteamanuensis
Institutt for energiressurser
ekstern u/lønn
Institutt for energiressurser
Professor II
51832270
Institutt for energiressurser
Professor
Institutt for energiressurser
ekstern u/lønn