3D-printing løser komplekse utfordringer innen veterinærmedisin

Ved SEARCH-senteret har de fått erfare hva 3D-printing kan bidra med innen medisinske utfordringer. Som å hente ut ubefruktede egg direkte fra eggstokken til gris.

Publisert Sist oppdatert

Veterinær Aslak Oltedal og Marianne Oropeza-Moe tester ut unik 3d-printet tilpasning til standard ultralydapparat.

Doktorgradsprosjektet til veterinær Aslak Oltedal ved NMBU, veiledet av Marianne Oropeza-Moe (PhD) i SEARCH, har et mål om å etablere teknikken Ovum pick-up på purker i felt. Teknikken går ut på å hente ut ubefruktede egg direkte fra eggstokken til grisen. Utfordringen til Oltedal er grisens komplekse anatomi med trangt bekken og relativt lang avstand fram til livmorhalsen. Det finnes nemlig ikke ultralydapparat på markedet i dag som er tilpasset grisens anatomi og som kan brukes til formålet. Markedet for å utvikle dette er heller ikke stort nok siden dette er nybrottsarbeid.

I et tilfeldig møte med overingeniør Jørgen Grønsund, den gang ansvarlig for 3D-labben ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ved UiS (nå Moreld ApplyCapNor), ble utfordringen i prosjektet presentert. Med tilgang til 3D-skannere og 3D-printere ved UiS, mente Grønsund det skulle være mulig å 3D-printe en tilpasset adapsjon til ultralydapparatet Aslak skulle bruke i sitt prosjekt, slik at det ble enklere og mer skånsomt å hente ut egg fra grisene. Slik startet en prosess der et uttalt behov ble løst ved hjelp av digital 3D-design og 3D-printing, uten store budsjetter involvert. Etter flere møter og tilpasninger er Aslak klar for å teste ut sitt nye verktøy som han har videreutviklet sammen med Andreas Skaare (3D-labben ved UiS).   

Fordelen med 3D-printing, eller såkalt «additive manufacturing» (AM) er at man kan spesial-tilpasse det produktet man ønsker å lage. Innenfor helse og medisin åpner dette for en mer persontilpasset tilnærming til redskaper, produkter og hjelpemidler som behøves der modeller er lagret digitalt og kan tilpasses raskt om man ønsker å gjøre endringer på designet. Denne teknologien har hatt en rivende utvikling de siste årene og er mye mer enn 3D-hobbyprinteren man ofte ser frontet i media. I dag kan man 3D-printe i mange ulike materialer og størrelse som digitalt tilpasses det enkelte behov. Potensielt kan man i mange industrier gå fra fysiske til digitale varelagre der man produserer «on site» etter behov, noe som gir en mer bærekraftig produksjon gitt at produktkvaliteten er sikret. 

Universitetet i Stavanger arrangerer i år sammen med industri, Næringsforeningen og akademiske miljøer rundt om i landet en nasjonal AM-konferanse. Målet er å samle alle som er interessert i å lære mer om hvilket potensial som ligger i AM, hvilke utfordringer man står ovenfor og hvordan man sammen kan løse disse her i Stavanger. Konferansen vil belyse ulike tema innen AM, suksesshistorier og ulike utfordringer, der bruk av AM innen helsesektoren er ett av dem.  

Nasjonal AM-konferanse blir arrangert 27. og 28. oktober i Innovasjonsparken på Ullandhaug, Stavanger med fysisk eller digital påmelding.

Meld deg på til fysisk konferanse

Meld deg på til digital konferanse