Arendalsuka: Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

Onsdag 17. august 2022 kl. 14:30-16:00,
Clarion Hotel Tyholmen,
Sal B.

Læringsmiljøsenteret inviterer til et arrangement om samarbeid mellom forskning og praksis når det kommer til utvikling av barnehagesektoren.

Published Endret

Arendalsuka deltakerlogo

Flere nasjonale føringer oppmuntrer til et tett og godt samarbeid mellom forskning og praksis om utvikling av barnehagesektoren. Men hvordan sørge for at forskningen når helt ut på gulvet i barnehagene, og samtidig sikre at kunnskap fra praksisfeltet når helt fram til forskerne?

SELMA-prosjektet er et Forsknings-og-utviklingsprosjekt som drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med Kanvas barnehager og Sandnes barnehager. Under Arendalsuka onsdag 17. august klokka 14.30 på Clarion Hotel Tyholmen, skal de fortelle om prosjektet og hvordan de har jobbet for å til et tett samarbeid i alle ledd.

Les mer om arrangementet i programmet til Arendalsuka

I SELMA-prosjektet samarbeider forskerne og barnehageansatte om å utvikle opplegg for å fremme sosial og emosjonell utvikling og livsmestring i barnehagen, og om å drive forskningsprosjektet SELMA. De fem kjerneområdene i SELMA er hentet fra Rammeplan for barnehagen: samspill, engasjement, livsglede, mestring og anerkjennelse. I SELMA-prosjektet er det et felles ønske fra aktørene bak om å skape en god hverdag for barna hvor de får utvikle seg på det sosiale og emosjonelle området og oppleve livsmestring. Barna skal få kjenne glede, mestring og vennskap i lek med andre. Rammeplanens verdigrunn er utgangspunktet for SELMA, særlig tekst om sosial og emosjonell utvikling i kapittelet om «Livsmestring og helse». Under arrangementet vil foredragsholderne presentere erfaringer knyttet til samarbeidet mellom praksis og forskning i barnehagesektoren.