Arendalsuka: Hvordan kan vi rekruttere og beholde flere lærere?

Onsdag 17. august 2022 kl. 16:30-18:00,
Clarion Hotel Tyholmen, Arendal,
Sal B.

KSU og UiS inviterer til paneldebatt under Arendalsuka, i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Utdanningsforbundet

Published Endret

lærer med viltre elever i klasserommet. foto: getty
En av tre lærerutdannede jobber ikke i skoleverket, og en ny kunnskapsoversikt fra KSU skal kartlegge hvorfor. Resultatene blir lagt fram under en debatt på Arendalsuka. (Foto: Getty Images)

Kunnskapssenter for utdanning inviterer til paneldebatt under Arendalsuka. Rekruttering og gjennomstrømning i norsk lærerutdanning er en velkjent problemstilling. I tillegg er det en utfordring å beholde utdannede lærere i læreryrket. Ifølge SSB jobber hver tredje lærerutdannede utenfor skoleverket.

Kunnskapsdepartementet har gitt Høgskulen på Vestlandet (HVL) prosjektmidler til å undersøke og prøve ut tiltak for å styrke rekruttering til lærerutdanning og til en positiv omtale av læreryrket. På bakgrunn av dette oppdraget har HVL bestilt en kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger (KSU) for å kunne framskaffe forskningsbasert kunnskap om strategier for å rekruttere og beholde lærere.

I denne paneldebatten under Arendalsuka, ledet av Aslak Bonde, vil resultatene fra denne kunnskapsoversikten bli presentert og debattert.

Paneldeltakerne er:  

  • Margret Hagerup, stortingsrepresentant (H), medlem av utdannings- og forskningskomiteen
  • Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS (kommunesektorens organisasjon)
  • Steffen Handal, leder for Utdanningsforbundet
  • Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne vidaregåande skule
  • Elise Waagen, stortingsrepresentant (Ap), utdanningspolitisk talsperson
  • Lars Syrrist, leder for Pedagogstudentene