Prøveforelesning og disputas for Linda Horne Mæland

Fredag 31. mai 2024 kl. 10:00-15:30,
Universitetet i Stavanger,
Arne Rettedals hus Ø-130.

Linda Horne Mæland disputerer for ph.d.-graden ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Publisert Sist oppdatert

Fredag 31. mai 2024
Universitetet i Stavanger, Arne Rettedals hus Ø-130

Prøveforelesning kl.10.00: Helsesykepleierens faglige ansvar som etos i skolehelsetjenesten. Det gode, det sanne og det skjønne i møtet med eleven.

Disputas kl.12.00. Tittel på avhandlingen: Self-realization and its significance for school nurses remaining in practice: A qualitative study

Prøveforelesning og disputas avholdes på norsk/skandinavisk

Les mer om doktorgradsprosjektet hennes her

Bedømmelseskomité:
Førsteopponent: Professor Elisabeth Lindberg, Högskolan i Borås
Andreopponent: Professor Anne Kasén, Nord Universitet
Administrator: Førsteamanuensis Inge Joa, Universitetet i Stavanger

Veiledere:
Hovedveileder: Professor Margareth Kristoffersen, Universitetet i Stavanger
Medveileder: Professor Bjørg Synnøve Frøysland Oftedal, Universitetet i Stavanger

Leder av disputas: Eldar Søreide, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Avhandlingen er tilgjengelig på UiS Brage

Prøveforelesning og disputas strømmes på Zoom
Meeting ID: 614 1550 9656 Password: 230469