Disputas for Giovanna Monticelli

Torsdag 30. mai 2024 kl. 10:00-15:30,
Zoom meeting.

Giovanna Monticelli disputerer for doktorgraden ved Universitetet i Stavanger (UiS) 30. april.

Publisert Sist oppdatert
Giovanna Monticelli

Giovanna Monticelli skal forsvare sin doktorgradsavhandling digitalt via Zoom.

10.00: Prøveforelesning: "The use of antibiotics in aquaculture and risks to non-target species and human health (and mitigation strategies?)"

12.15: Disputas: “Fish gut microbiome changes as biological response to contaminants exposure”

Både disputas og prøveforelesning er åpen for alle interesserte. Begge deler foregår på engelsk.

Komiteen:

  • Førsteamanuensis Nishdad Jayasundara, Duke University, USA
  • Professor Jasmine Nahrgang, UiT
  • Førsteamanuensis Krista Kaster, UiS

Veiledere:

  • Hovedveileder: Professor Daniela Pampanin, UiS
  • Medveileder: Førsteamanuensis Joseph H Bisesi, University of Florida, USA
  • Medveileder: Professor Daniel Schlenk, University of California Riverside, USA

Disputasen ledes av:

  • Instituttleder Ingunn Jolma, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Delta i Zoom

Møte-ID: 677 5913 1780

Passord: 435514