Barndomstraumer

Onsdag 26. april 2023 kl. 19:00-22:00,
Folken.

Nettverk for velferdsforskning inviterer til boksamtale med Mai Camilla Munkejord (HVL og NLA), Hulda Mjøll Gunnarsdottir (UiS) og Hanne Line Wærness (VID)

Published Endret

Nettverk for velferdsforskning inviterer studenter, forskere, praktikere og andre som er opptatt av velferdsfeltet og velferdsprofesjoner til boksamtale om barndomstraumer.

Vi vil få høre om Mai Camilla sine erfaringer med å jobbe seg ut av barndomstraumer og hvordan barndomstraumer kan komme til uttrykk. Dialogen vil rette blikket på betydningen av traumebevisst forståelse, traumesensitivitet og emosjonelt arbeid når en skal jobbe i velferdsfeltet.

Mai Camilla Munkejord

Mai Camilla Munkejord var en høytpresterende akademiker da hun møtte veggen, ble deprimert og sykemeldt. Hun bestemte seg for å dukke ned i det hun betegner som «barndommens infiserte brakkvann», og har skrevet en sjangeroverskridende selvbiografisk bok om å la masken falle. Gjennom boken reflekterer hun over egne erfaringer og det å gi slipp på barndomstraumer. Munkejordet er forsker ved senter for omsorgsforsking, vest (HVL) og professor II i interkulturelle studier ved NLA høgskolen.

bilde Hulda Mjøll Gunnarsdottir og Hanne Line Wærness

Hulda Mjøll Gunnarsdottir er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag (UiS) og har blant annet forsket på emosjonelt arbeid. Hanne Line Wærness er førstelektor ved VID vitenskapelig høgskole, hvor hun underviser ved vernepleierutdanningen, blant annet om traumebevisst forståelse.

logo A Band

Velkommen til Folken onsdag 26. april kl 19.00!