'Bokbad' om Teamarbeid i helsetjenesten

Å sikre et godt teamarbeid er vesentlig i pasientsikkerhetsarbeidet. Hvordan og hvorfor kan du lære mer om i dette bokbadet.

Published Endret

I forbindelse med Forskningsdagene har Førsteamanuensis Randi Ballangrud (NTNU Gjøvik) og Professor Sissel Eikeland Husebø (UiS) som er redaktører av boken 'Teamarbeid i Helsetjenesten', deltatt i et bokbad med professor Sigrid Wangensteen (NTNU Gjøvik). Bokbadet ble gjennomført i Universitetsbiblioteket i Gjøvik og opptaket kan du se ved å følge linken over.