Det første IRN-seminaret arrangeres den 14. oktober 2022

Hold av datoen!

Published Endret

Målet med seminaret er å skape en uformell arena for nettverksbygging, deling av forskningsideer og samarbeidsmuligheter. Utveksling av ideer og utfordringer, presentasjon av ny forskning, nettverksbygging, datatilgjengelighet, mulighet for ny kvantitativ og kvalitativ informasjon om vår egen organisasjon er noen av stikkordene. Vår ambisjon er å arrangere jevnlige seminarer for å forsterke forskningsmulighetene innen institusjonell forskning.

Påmelding

Din bindende påmelding sendes på e-post til: uis-irn@uis.no. Fristen er: 1. oktober 2022. 

Ta gjerne med en venn! Vennligst videresend denne informasjonen til kollegaer som du tror vil ha nytte av å delta i IRN. 

Program